Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

150

§ 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § Vyhlášky 317/2005 Sb.,

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 22800 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
150 Kč
Ubytování lektorů 150 Kč
Stravování a doprava lektorů 150 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 150 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 300 Kč

Z toho
Doprava účastníků 150 Kč
Stravování a ubytování účastníků 150 Kč
Náklady na učební texty 300 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 150 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 150 Kč
Režijní náklady 1045 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 150 Kč
Ubytování organizátorů 150 Kč
Poštovné, telefony 150 Kč
Doprava a pronájem techniky 150 Kč
Propagace 150 Kč
Ostatní náklady 145 Kč
Odměna organizátorům 150 Kč
Náklady celkem 2095 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1500 Kč

150 | benes.io

Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

150

§ 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § Vyhlášky 317/2005 Sb.,

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 22800 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
150 Kč
Ubytování lektorů 150 Kč
Stravování a doprava lektorů 150 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 150 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 300 Kč

Z toho
Doprava účastníků 150 Kč
Stravování a ubytování účastníků 150 Kč
Náklady na učební texty 300 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 150 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 150 Kč
Režijní náklady 1045 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 150 Kč
Ubytování organizátorů 150 Kč
Poštovné, telefony 150 Kč
Doprava a pronájem techniky 150 Kč
Propagace 150 Kč
Ostatní náklady 145 Kč
Odměna organizátorům 150 Kč
Náklady celkem 2095 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1500 Kč