Pořadové číslo: 

1. Název vzdělávacího programu

9

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b), c), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

11

3. Forma

Prezenční

 

222

4. Vzdělávací cíl

111

5. Hodinová dotace

22

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé gymnázií, učitelé MŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

1
2
3
4

9. Odborný garant

1
2
3
Praxe:
Působiště:4
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

1

11. Způsob vyhodnocení akce

1
Dle § 6 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

 

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 27 Kč
 

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 1 Kč
Ubytování lektorů 2 Kč
Stravování a doprava lektorů 3 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 1 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 5 Kč
Z toho Doprava účastníků 2 Kč
Stravování a ubytování účastníků 3 Kč
Náklady na učební texty 5 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 1 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 4 Kč
Režijní náklady 16 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 2 Kč
Ubytování organizátorů 1 Kč
Poštovné, telefony 2 Kč
Doprava a pronájem techniky 3 Kč
Propagace 4 Kč
Ostatní náklady 1 Kč
Odměna organizátorům 3 Kč
Náklady celkem 54 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1 Kč
 

 

 

9 | benes.io
Pořadové číslo: 

1. Název vzdělávacího programu

9

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b), c), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

11

3. Forma

Prezenční

 

222

4. Vzdělávací cíl

111

5. Hodinová dotace

22

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé gymnázií, učitelé MŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

1
2
3
4

9. Odborný garant

1
2
3
Praxe:
Působiště:4
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

1

11. Způsob vyhodnocení akce

1
Dle § 6 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

 

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 27 Kč
 

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 1 Kč
Ubytování lektorů 2 Kč
Stravování a doprava lektorů 3 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 1 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 5 Kč
Z toho Doprava účastníků 2 Kč
Stravování a ubytování účastníků 3 Kč
Náklady na učební texty 5 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 1 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 4 Kč
Režijní náklady 16 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 2 Kč
Ubytování organizátorů 1 Kč
Poštovné, telefony 2 Kč
Doprava a pronájem techniky 3 Kč
Propagace 4 Kč
Ostatní náklady 1 Kč
Odměna organizátorům 3 Kč
Náklady celkem 54 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1 Kč