Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

AAA

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 5 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

100

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 5 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium v délce trvání nejméně 100 vyučovacích hodin se ukončuje závěrečnou zkouškou před komísí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

18000 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

150 Kč

Ubytování lektorů

1500 Kč

Stravování a doprava lektorů

1500 Kč

Celkové náklady na zajištění prostor

1500 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků
3000 Kč


Z toho

Doprava účastníků

1500 Kč

Stravování a ubytování účastníků

1500 Kč

Náklady na učební texty
3000 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

1500 Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

1500 Kč

Režijní náklady
10500 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

1500 Kč

Ubytování organizátorů

1500 Kč

Poštovné, telefony

1500 Kč

Doprava a pronájem techniky

1500 Kč

Propagace

1500 Kč

Ostatní náklady

1500 Kč

Odměna organizátorům

1500 Kč

Náklady celkem
36000 Kč

Poplatek za 1 účastníka

1500 Kč

AAA | benes.io

Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

AAA

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 5 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

100

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 5 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium v délce trvání nejméně 100 vyučovacích hodin se ukončuje závěrečnou zkouškou před komísí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

18000 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

150 Kč

Ubytování lektorů

1500 Kč

Stravování a doprava lektorů

1500 Kč

Celkové náklady na zajištění prostor

1500 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků
3000 Kč


Z toho

Doprava účastníků

1500 Kč

Stravování a ubytování účastníků

1500 Kč

Náklady na učební texty
3000 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

1500 Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

1500 Kč

Režijní náklady
10500 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

1500 Kč

Ubytování organizátorů

1500 Kč

Poštovné, telefony

1500 Kč

Doprava a pronájem techniky

1500 Kč

Propagace

1500 Kč

Ostatní náklady

1500 Kč

Odměna organizátorům

1500 Kč

Náklady celkem
36000 Kč

Poplatek za 1 účastníka

1500 Kč