Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

aaa

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

gg

3. Forma

Prezenční

dd

4. Vzdělávací cíl

ggg

5. Hodinová dotace

15

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

1
1
1
1

9. Odborný garant

1
1
1
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

1

11. Způsob vyhodnocení akce

1
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 20 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 1 Kč
Ubytování lektorů 2 Kč
Stravování a doprava lektorů 3 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 1 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 5 Kč

Z toho
Doprava účastníků 2 Kč
Stravování a ubytování účastníků 3 Kč
Náklady na učební texty 3 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 2 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 1 Kč
Režijní náklady 28 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 2 Kč
Ubytování organizátorů 1 Kč
Poštovné, telefony 5 Kč
Doprava a pronájem techniky 3 Kč
Propagace 4 Kč
Ostatní náklady 6 Kč
Odměna organizátorům 7 Kč
Náklady celkem 57 Kč
Poplatek za 1 účastníka 11 Kč

aaa | benes.io
Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

aaa

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

gg

3. Forma

Prezenční

dd

4. Vzdělávací cíl

ggg

5. Hodinová dotace

15

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

1
1
1
1

9. Odborný garant

1
1
1
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

1

11. Způsob vyhodnocení akce

1
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 20 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 1 Kč
Ubytování lektorů 2 Kč
Stravování a doprava lektorů 3 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 1 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 5 Kč

Z toho
Doprava účastníků 2 Kč
Stravování a ubytování účastníků 3 Kč
Náklady na učební texty 3 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 2 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 1 Kč
Režijní náklady 28 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 2 Kč
Ubytování organizátorů 1 Kč
Poštovné, telefony 5 Kč
Doprava a pronájem techniky 3 Kč
Propagace 4 Kč
Ostatní náklady 6 Kč
Odměna organizátorům 7 Kč
Náklady celkem 57 Kč
Poplatek za 1 účastníka 11 Kč