Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

aaa24

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a), b), c), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

231

3. Forma

Prezenční

123

4. Vzdělávací cíl

123456

5. Hodinová dotace

25

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení

Maximální počet účastníků: 31

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (Včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7, Celetné ul. 13 a v Brandýse nad Labem v Královické ul. 915).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

123
123
123
123

9. Odborný garant

123
123
123
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

123

11. Způsob vyhodnocení akce

123
Dle § 3 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 0 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 0 Kč
Ubytování lektorů 0 Kč
Stravování a doprava lektorů 0 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 0 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč

Z toho
Doprava účastníků 0 Kč
Stravování a ubytování účastníků 0 Kč
Náklady na učební texty 0 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 0 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 0 Kč
Režijní náklady 0 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 0 Kč
Ubytování organizátorů 0 Kč
Poštovné, telefony 0 Kč
Doprava a pronájem techniky 0 Kč
Propagace 0 Kč
Ostatní náklady 0 Kč
Odměna organizátorům 0 Kč
Náklady celkem 0 Kč
Poplatek za 1 účastníka 0 Kč

aaa24 | benes.io
Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

aaa24

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a), b), c), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

231

3. Forma

Prezenční

123

4. Vzdělávací cíl

123456

5. Hodinová dotace

25

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení

Maximální počet účastníků: 31

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (Včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7, Celetné ul. 13 a v Brandýse nad Labem v Královické ul. 915).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

123
123
123
123

9. Odborný garant

123
123
123
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

123

11. Způsob vyhodnocení akce

123
Dle § 3 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 0 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 0 Kč
Ubytování lektorů 0 Kč
Stravování a doprava lektorů 0 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 0 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč

Z toho
Doprava účastníků 0 Kč
Stravování a ubytování účastníků 0 Kč
Náklady na učební texty 0 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 0 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 0 Kč
Režijní náklady 0 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 0 Kč
Ubytování organizátorů 0 Kč
Poštovné, telefony 0 Kč
Doprava a pronájem techniky 0 Kč
Propagace 0 Kč
Ostatní náklady 0 Kč
Odměna organizátorům 0 Kč
Náklady celkem 0 Kč
Poplatek za 1 účastníka 0 Kč