Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

aaaa

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 5 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

45

3. Forma

Prezenční

88

4. Vzdělávací cíl

777

5. Hodinová dotace

888

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: pedagogové volného času, učitelé 2. stupně ZŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

7
8
9
8

9. Odborný garant

8
7
9
Praxe:
Působiště:4
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

8

11. Způsob vyhodnocení akce

8
Dle § 5 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium v délce trvání nejméně 100 vyučovacích hodin ukončuje závěrečnou zkouškou před komísí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 7120 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 8 Kč
Ubytování lektorů 8 Kč
Stravování a doprava lektorů 8 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 8 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 16 Kč

Z toho
Doprava účastníků 8 Kč
Stravování a ubytování účastníků 8 Kč
Náklady na učební texty 16 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 8 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 8 Kč
Režijní náklady 56 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 8 Kč
Ubytování organizátorů 8 Kč
Poštovné, telefony 8 Kč
Doprava a pronájem techniky 8 Kč
Propagace 8 Kč
Ostatní náklady 8 Kč
Odměna organizátorům 8 Kč
Náklady celkem 7216 Kč
Poplatek za 1 účastníka 8 Kč

aaaa | benes.io
Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

aaaa

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 5 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

45

3. Forma

Prezenční

88

4. Vzdělávací cíl

777

5. Hodinová dotace

888

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: pedagogové volného času, učitelé 2. stupně ZŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

7
8
9
8

9. Odborný garant

8
7
9
Praxe:
Působiště:4
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

8

11. Způsob vyhodnocení akce

8
Dle § 5 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium v délce trvání nejméně 100 vyučovacích hodin ukončuje závěrečnou zkouškou před komísí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 7120 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 8 Kč
Ubytování lektorů 8 Kč
Stravování a doprava lektorů 8 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 8 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 16 Kč

Z toho
Doprava účastníků 8 Kč
Stravování a ubytování účastníků 8 Kč
Náklady na učební texty 16 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 8 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 8 Kč
Režijní náklady 56 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 8 Kč
Ubytování organizátorů 8 Kč
Poštovné, telefony 8 Kč
Doprava a pronájem techniky 8 Kč
Propagace 8 Kč
Ostatní náklady 8 Kč
Odměna organizátorům 8 Kč
Náklady celkem 7216 Kč
Poplatek za 1 účastníka 8 Kč