Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

afffa

§ 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 9 odst. (1) písm. d), e), f), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. na základě ustanovení § 5 dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů,

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 9 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

0 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů


Ubytování lektorů


Stravování a doprava lektorů


Celkové náklady na zajištění prostor


Ubytování, stravování a doprava účastníků
0 Kč


Z toho

Doprava účastníků


Stravování a ubytování účastníků


Náklady na učební texty
0 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..


Rozmnožení textů – počet stran :


Režijní náklady
0 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů


Ubytování organizátorů


Poštovné, telefony


Doprava a pronájem techniky


Propagace


Ostatní náklady


Odměna organizátorům


Náklady celkem
0 Kč

Poplatek za 1 účastníka

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok

aaaa

afffa | benes.io

Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

afffa

§ 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 9 odst. (1) písm. d), e), f), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. na základě ustanovení § 5 dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů,

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 9 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

0 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů


Ubytování lektorů


Stravování a doprava lektorů


Celkové náklady na zajištění prostor


Ubytování, stravování a doprava účastníků
0 Kč


Z toho

Doprava účastníků


Stravování a ubytování účastníků


Náklady na učební texty
0 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..


Rozmnožení textů – počet stran :


Režijní náklady
0 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů


Ubytování organizátorů


Poštovné, telefony


Doprava a pronájem techniky


Propagace


Ostatní náklady


Odměna organizátorům


Náklady celkem
0 Kč

Poplatek za 1 účastníka

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok

aaaa