aaa24

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu aaa24 § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a), b), c), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a...

aa

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu aa § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému...

kurziva

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu kurziva § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním...

aaaa

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu aaaa § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 5 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému...

tst2314

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu tst2314 § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a...