cfa

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu cfa § 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním...

AAA

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu AAA § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 5 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému...

Studium pro výchovné poradce

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu Studium pro výchovné poradce Program je v souladu s ustanovením § 8 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve...

gg

Pořadové číslo: 1.Název vzdělávacího programu gg § 1 c) Studium k prohloubení odborné kvalifikace Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému...

afffa

Pořadové číslo: 1.Název vzdělávacího programu afffa § 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 9 odst. (1) písm. d), e), f), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. na základě ustanovení § 5 dalším vzdělávání pedagogických...