olivy

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu olivy § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a...

hjdthz

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu hjdthz § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému...