gh

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu gh § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním...

Setkání s Hejného metodou

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu Setkání s Hejného metodou § 1 c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a...

Poradenský rozhovor ve školní praxi

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu Poradenský rozhovor ve školní praxi § 1 c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační...

LGBT+ témata ve škole (psychologické aspekty)

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu LGBT+ témata ve škole (psychologické aspekty) § 1 c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,...

Doplňující didaktické studium anglického jazyka Studium k získání odborné kvalifikace v programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou podle zákona č. 563/2004 SB., ve znění novely zákona č. 198/2012 Sb., §7, odst. 1), písm. b), §8, odst. 1), písm. i) a §9 odst. 1) písm.g) a § 12 písm. b) a d).

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu Doplňující didaktické studium anglického jazyka Studium k získání odborné kvalifikace v programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou podle zákona č. 563/2004 SB., ve znění novely zákona č. 198/2012 Sb., §7, odst. 1), písm....