púpoo

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu púpoo § 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. d), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a...

ljgdf

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu ljgdf § 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. d), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a...

bla

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu bla § 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. c), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a...

Studium pro výchovné poradce

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu Studium pro výchovné poradce § 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Program je v souladu s ustanovením § 8 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,...

aa

Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu aa § 1 c) Studium k prohloubení odborné kvalifikace Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému...