Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

cyborgIII

§ 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

3. Forma

Distanční

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

4. Vzdělávací cíl

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

5. Hodinová dotace

158

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.
Maximální počet účastníků: 25

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

jslsfj
skeiir
slůei
In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

kosouir
ůotoe
ldiitlglú=
ksoeo
In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

9. Odborný garant

llrto
krizt
frčrt
Praxe:In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.
Působiště:In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.
Publikační činnost:In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

10. Materiální a technické zabezpečení

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

11. Způsob vyhodnocení akce

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.
Dle § 9 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 41898 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
258 Kč
Ubytování lektorů 487 Kč
Stravování a doprava lektorů 647 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 575 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 1159 Kč

Z toho
Doprava účastníků 572 Kč
Stravování a ubytování účastníků 587 Kč
Náklady na učební texty 7711 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 6874 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 837 Kč
Režijní náklady 3586 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 698 Kč
Ubytování organizátorů 575 Kč
Poštovné, telefony 25 Kč
Doprava a pronájem techniky 325 Kč
Propagace 678 Kč
Ostatní náklady 698 Kč
Odměna organizátorům 587 Kč
Náklady celkem 54929 Kč
Poplatek za 1 účastníka 3698 Kč

13. 13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

cyborgIII | benes.io

Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

cyborgIII

§ 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

3. Forma

Distanční

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

4. Vzdělávací cíl

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

5. Hodinová dotace

158

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.
Maximální počet účastníků: 25

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

jslsfj
skeiir
slůei
In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

kosouir
ůotoe
ldiitlglú=
ksoeo
In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

9. Odborný garant

llrto
krizt
frčrt
Praxe:In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.
Působiště:In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.
Publikační činnost:In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

10. Materiální a technické zabezpečení

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.

11. Způsob vyhodnocení akce

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.
Dle § 9 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 41898 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
258 Kč
Ubytování lektorů 487 Kč
Stravování a doprava lektorů 647 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 575 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 1159 Kč

Z toho
Doprava účastníků 572 Kč
Stravování a ubytování účastníků 587 Kč
Náklady na učební texty 7711 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 6874 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 837 Kč
Režijní náklady 3586 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 698 Kč
Ubytování organizátorů 575 Kč
Poštovné, telefony 25 Kč
Doprava a pronájem techniky 325 Kč
Propagace 678 Kč
Ostatní náklady 698 Kč
Odměna organizátorům 587 Kč
Náklady celkem 54929 Kč
Poplatek za 1 účastníka 3698 Kč

13. 13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

In enim a arcu imperdiet malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Curabitur sagittis hendrerit ante. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Mauris elementum mauris vitae tortor. Sed convallis magna eu sem. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus rhoncus. Maecenas sollicitudin. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis.