Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

daadd

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v souladu s ustanovením § 6 odst. (1) písm. c), dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. na základě ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 6 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

200 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

100 Kč

Ubytování lektorů

100 Kč

Stravování a doprava lektorů

100 Kč

Celkové náklady na zajištění prostor

100 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků
200 Kč


Z toho

Doprava účastníků

100 Kč

Stravování a ubytování účastníků

100 Kč

Náklady na učební texty
200 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

100 Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

100 Kč

Režijní náklady
700 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

100 Kč

Ubytování organizátorů

100 Kč

Poštovné, telefony

100 Kč

Doprava a pronájem techniky

100 Kč

Propagace

100 Kč

Ostatní náklady

100 Kč

Odměna organizátorům

100 Kč

Náklady celkem
1400 Kč

Poplatek za 1 účastníka

200 Kč

daadd | benes.io

Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

daadd

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v souladu s ustanovením § 6 odst. (1) písm. c), dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. na základě ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 6 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

200 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

100 Kč

Ubytování lektorů

100 Kč

Stravování a doprava lektorů

100 Kč

Celkové náklady na zajištění prostor

100 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků
200 Kč


Z toho

Doprava účastníků

100 Kč

Stravování a ubytování účastníků

100 Kč

Náklady na učební texty
200 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

100 Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

100 Kč

Režijní náklady
700 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

100 Kč

Ubytování organizátorů

100 Kč

Poštovné, telefony

100 Kč

Doprava a pronájem techniky

100 Kč

Propagace

100 Kč

Ostatní náklady

100 Kč

Odměna organizátorům

100 Kč

Náklady celkem
1400 Kč

Poplatek za 1 účastníka

200 Kč