Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

Dějepis

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Přehled tématu výuky (anotace), počet hodin atd

3. Forma

Prezenční

Práce s Moodlem

4. Vzdělávací cíl

cíl akce, účastník bude mít znalosti z dějepisu od doby 1300 - 1800

5. Hodinová dotace

10
Téma 1 - 20 hodin
Téma 2 - 30 hodin

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Třeba nutná 5ti letá praxe na druhém stupni ZŠ jakéhokoliv zaměření
Maximální počet účastníků: 100

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

Pan X, CSc.
ČVUT
Architektura
kniha 1, 2 3

9. Odborný garant

PAN X
VŠCHT
Chemie
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

adsf

11. Způsob vyhodnocení akce

Otevřený test
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 1880 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
80 Kč
Ubytování lektorů 1000 Kč
Stravování a doprava lektorů 80 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 10000 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 275 Kč

Z toho
Doprava účastníků 25 Kč
Stravování a ubytování účastníků 250 Kč
Náklady na učební texty 500 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 500 Kč
Režijní náklady 51051 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 200 Kč
Ubytování organizátorů 250 Kč
Poštovné, telefony 500 Kč
Doprava a pronájem techniky 50000 Kč
Propagace 100 Kč
Ostatní náklady 1 Kč
Odměna organizátorům
Náklady celkem 63706 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1000 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

něco

Dějepis | benes.io

Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

Dějepis

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Přehled tématu výuky (anotace), počet hodin atd

3. Forma

Prezenční

Práce s Moodlem

4. Vzdělávací cíl

cíl akce, účastník bude mít znalosti z dějepisu od doby 1300 – 1800

5. Hodinová dotace

10
Téma 1 – 20 hodin
Téma 2 – 30 hodin

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií
Třeba nutná 5ti letá praxe na druhém stupni ZŠ jakéhokoliv zaměření
Maximální počet účastníků: 100

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

Pan X, CSc.
ČVUT
Architektura
kniha 1, 2 3

9. Odborný garant

PAN X
VŠCHT
Chemie
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

adsf

11. Způsob vyhodnocení akce

Otevřený test
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 1880 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
80 Kč
Ubytování lektorů 1000 Kč
Stravování a doprava lektorů 80 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 10000 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 275 Kč

Z toho
Doprava účastníků 25 Kč
Stravování a ubytování účastníků 250 Kč
Náklady na učební texty 500 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 500 Kč
Režijní náklady 51051 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 200 Kč
Ubytování organizátorů 250 Kč
Poštovné, telefony 500 Kč
Doprava a pronájem techniky 50000 Kč
Propagace 100 Kč
Ostatní náklady 1 Kč
Odměna organizátorům
Náklady celkem 63706 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1000 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

něco