Pořadové číslo:

1.Název studijního programu

dějepis

Studium v souladu s ustanoveními § 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, § 9 Studium k výkonu specializovaných činnosti dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. na základě ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah

viz sis
anotace – něco
jak program probíhá atd.

3. Forma vzdělávacího programu

1

moodle – www.studijniopora.cz

4. Cíl vzdělávací akce

cíl: zisk kvalifikace pro SŠ
účastník bude umět pravěk – 20. století

5. Uveďte hodinovou dotaci

2,5 hodiny týdně

6. Cílová skupina

Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, psychologové
Učitelé s magisterským titulem, učitelé hudební výchovy, 2. stupeň ZŠ a SŠ
Minimální počet účastníků: 5.

7. Plánováné místo konání

V pronajatých prostorách (doplňte)
Brno
100 00
U Prahy 21

8. Seznam lektorů

Mgr.
PedF UK
dějepis – zsv
3 knihy xy

Pan X
PedF UK
Dějepis
5 knih a 3 články

Jméno včetně titulů:

VŠ:

Obor:

Praxe a publikační činnost:

9. Garant

Garant
stejná
to taky
Praxe: ZŠ Vodičkova
Působiště: ZŠ Červený Vrch
Publikační činnost: 5 knih

10. Materiální a technické zabezpečení

Učebnice pro základní školy pro 7 ročník, Fraus
Projektor a počítač

11. Způsob vyhodnocení akce

v SIS známka

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
1000
Ubytování lektorů 200
Stravování a doprava lektorů 100
Celkové náklady na zajištění prostor 10000
Ubytování, stravování a doprava účastníků 50
Z toho Doprava účastníků 10
Stravování a ubytování účastníků 20
Náklady na učební texty 100
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran : 500
Režijní náklady 0
Z toho Stravné a doprava organizátorů 50000
Ubytování organizátorů 30000
Poštovné, telefony 500
Doprava a pronájem techniky 10000
Propagace 100
Ostatní náklady 20000
Odměna organizátorům 600000
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka 30000

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok

4 akce – 1 výlet, 1 exkurze, 2 setkání