Doktorandi

Nějaké doplňující informace ohledně sekce je možno vložit zde. Např. nějaké užitečné odkazy nebo stručný popis

Průvodce studiem

Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.

1. Ročník

Filozofický diskurz I.

Filozofický diskurz II.

Úvod do sociologie (Modul Společensko vědní předměty)

Úvod do filosofie

 

Nepovinný předmět I.

Nepovinný předmět II.

Tučně = povinné předměty

Netučně= nepovinné předměty

2. ročník

Filozofický diskurz I.

Filozofický diskurz II.

Úvod do sociologie (Modul Společensko vědní předměty)

Úvod do filosofie

 

Nepovinný předmět I.

Nepovinný předmět II.

Státní zkoušky

Informace o státních zkouškách. Může být doplněno o grafiku, tabulku, obrázky, …

Doktorská práce

Informace o závěrečné práci zde a mohou zde být i odkazy na ukázky nebo šablony například.