Cílová skupina: žáci 2.stupně základních škol, studenti škol středních, učni jednorázová beseda je zaměřená na problematiku užívání nejrozšířenějších ilegálních drog: marihuany, pervitinu a extáze pomocí jednoduchých her lektor navozuje atmosféru pro další otevřenou diskusi využívá přitom informací, případně zkušeností, které děti už získaly, doplňuje je o další podstatná fakta a koriguje obvyklé mýty cílem je vyzdvihnout možná úskalí životního stylu, který je s užíváním těchto drog spojený, snížit atraktivitu drogových experimentů, oddálit je a jasně vymezit hranici mezi experimentováním a problémovým užíváním časová dotace: 90 minut počet účastníků: jedna třída