Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

gg

§ 1 c) Studium k prohloubení odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Studijní literatura

Doporučená literatura:

Higgins, M., Smith, C. The
Cambridge Companion to Modern British Culture (Cambridge Companions to
Culture)
. Cambridge University Press, 2010. ISBN-13: 978-0521683463.

Turner, G. British Cultural
Studies
. Routledge, 2002. ISBN-13:978-0415252287.

Driver, S. Understanding
British Party Politics
. Polity, 2011.  ISBN-13: 978-0745640785.

Wright, T. British Politics: A
Very Short Introduction
. Oxford University Press, 2013. ISBN-13:
978-019966110 Bryson, B. The Mother Tongue – English And How It Got
That Way
. William Morrow, 1990.  ISBN-13: 978-0380715435.

Hughes, A., Trudgill, P., Watt,
D. English Accents and Dialects: An Introduction to Social and
Regional Varieties of English in the British Isles,  Fifth Edition (The
English Language Series)
. Routledge, 2012. ISBN-13: 978-1444121384.

Hochschild, A. Bury the
Chains: Prophets and Rebels in the Fight to Free an Empire’s Slaves
.
Mariner Books, 2006. ISBN-13: 978-0618619078.

Darwin, J. Unfinished Empire:
The Global Expansion of Britain
. Bloomsbury Press, 2014. ISBN-13:
978-1620400388.

Winch, D. (Ed.) Malthus: ‘An
Essay on the Principle of Population’
. Cambridge University Press, 1992.
ISBN-13: 978-0521429726.

Autorské online kvízy vytvořené za
pomoci softwaru Hot Potatoes

Dan Flores. The Natural West:
Environmental History in the Great Plains and Rocky Mountains,
Oxford
University Press, 2001. ISBN 0806135379.

 Dan Flores. American Serengeti: The Last
Big Animals of the Great Plains,
University
Press of Kansas, 2016. ISBN 070062466X.

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

 

 

 

 

 

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 0 Kč
Z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč
Z toho Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty 0 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady 0 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem 0 Kč
Poplatek za 1 účastníka

gg | benes.io

Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

gg

§ 1 c) Studium k prohloubení odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Studijní literatura

Doporučená literatura:

Higgins, M., Smith, C. The
Cambridge Companion to Modern British Culture (Cambridge Companions to
Culture)
. Cambridge University Press, 2010. ISBN-13: 978-0521683463.

Turner, G. British Cultural
Studies
. Routledge, 2002. ISBN-13:978-0415252287.

Driver, S. Understanding
British Party Politics
. Polity, 2011.  ISBN-13: 978-0745640785.

Wright, T. British Politics: A
Very Short Introduction
. Oxford University Press, 2013. ISBN-13:
978-019966110 Bryson, B. The Mother Tongue – English And How It Got
That Way
. William Morrow, 1990.  ISBN-13: 978-0380715435.

Hughes, A., Trudgill, P., Watt,
D. English Accents and Dialects: An Introduction to Social and
Regional Varieties of English in the British Isles,  Fifth Edition (The
English Language Series)
. Routledge, 2012. ISBN-13: 978-1444121384.

Hochschild, A. Bury the
Chains: Prophets and Rebels in the Fight to Free an Empire’s Slaves
.
Mariner Books, 2006. ISBN-13: 978-0618619078.

Darwin, J. Unfinished Empire:
The Global Expansion of Britain
. Bloomsbury Press, 2014. ISBN-13:
978-1620400388.

Winch, D. (Ed.) Malthus: ‘An
Essay on the Principle of Population’
. Cambridge University Press, 1992.
ISBN-13: 978-0521429726.

Autorské online kvízy vytvořené za
pomoci softwaru Hot Potatoes

Dan Flores. The Natural West:
Environmental History in the Great Plains and Rocky Mountains,
Oxford
University Press, 2001. ISBN 0806135379.

 Dan Flores. American Serengeti: The Last
Big Animals of the Great Plains,
University
Press of Kansas, 2016. ISBN 070062466X.

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

 

 

 

 

 

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 0 Kč
Z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč
Z toho Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty 0 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady 0 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem 0 Kč
Poplatek za 1 účastníka