Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

hd

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 3 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

84 Kč
Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 55 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 1 Kč
Ubytování lektorů 2 Kč
Stravování a doprava lektorů 3 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 4 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 11 Kč

Z toho
Doprava účastníků 5 Kč
Stravování a ubytování účastníků 6 Kč
Náklady na učební texty 15 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 8 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 7 Kč
Režijní náklady
Z toho Stravné a doprava organizátorů 10 Kč
Ubytování organizátorů 9 Kč
Poštovné, telefony 13 Kč
Doprava a pronájem techniky 11 Kč
Propagace 12 Kč
Ostatní náklady 14 Kč
Odměna organizátorům 15 Kč
Náklady celkem 169 Kč
Poplatek za 1 účastníka 16 Kč

hd | benes.io
Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

hd

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 3 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

84 Kč
Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 55 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 1 Kč
Ubytování lektorů 2 Kč
Stravování a doprava lektorů 3 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 4 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 11 Kč

Z toho
Doprava účastníků 5 Kč
Stravování a ubytování účastníků 6 Kč
Náklady na učební texty 15 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 8 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 7 Kč
Režijní náklady
Z toho Stravné a doprava organizátorů 10 Kč
Ubytování organizátorů 9 Kč
Poštovné, telefony 13 Kč
Doprava a pronájem techniky 11 Kč
Propagace 12 Kč
Ostatní náklady 14 Kč
Odměna organizátorům 15 Kč
Náklady celkem 169 Kč
Poplatek za 1 účastníka 16 Kč