Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

hghgh

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

hggjug

3. Forma

Prezenční

hghgjg

4. Vzdělávací cíl

hfgufzug

5. Hodinová dotace

10

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel - metodik prevence
ghghg
Maximální počet účastníků: 20

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (Včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7, Celetné ul. 13 a v Brandýse nad Labem v Královické ul. 915).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

fhzghg
jghjg
gjhg
uhuz

9. Odborný garant

jgjh
jhghg
hghg
Praxe: jhgtg
Působiště: jhgjhg
Publikační činnost: hjghg

10. Materiální a technické zabezpečení

hghjg

11. Způsob vyhodnocení akce

fhzgzgjg
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 1200 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 100 Kč
Ubytování lektorů 100 Kč
Stravování a doprava lektorů 100 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 100 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 200 Kč

Z toho
Doprava účastníků 100 Kč
Stravování a ubytování účastníků 100 Kč
Náklady na učební texty 200 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 100 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 100 Kč
Režijní náklady 700 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 100 Kč
Ubytování organizátorů 100 Kč
Poštovné, telefony 100 Kč
Doprava a pronájem techniky 100 Kč
Propagace 100 Kč
Ostatní náklady 100 Kč
Odměna organizátorům 100 Kč
Náklady celkem 2400 Kč
Poplatek za 1 účastníka 500 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

ghjg

hghgh | benes.io
Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

hghgh

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

hggjug

3. Forma

Prezenční

hghgjg

4. Vzdělávací cíl

hfgufzug

5. Hodinová dotace

10

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel – metodik prevence
ghghg
Maximální počet účastníků: 20

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (Včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7, Celetné ul. 13 a v Brandýse nad Labem v Královické ul. 915).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

fhzghg
jghjg
gjhg
uhuz

9. Odborný garant

jgjh
jhghg
hghg
Praxe: jhgtg
Působiště: jhgjhg
Publikační činnost: hjghg

10. Materiální a technické zabezpečení

hghjg

11. Způsob vyhodnocení akce

fhzgzgjg
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 1200 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 100 Kč
Ubytování lektorů 100 Kč
Stravování a doprava lektorů 100 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 100 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 200 Kč

Z toho
Doprava účastníků 100 Kč
Stravování a ubytování účastníků 100 Kč
Náklady na učební texty 200 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 100 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 100 Kč
Režijní náklady 700 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 100 Kč
Ubytování organizátorů 100 Kč
Poštovné, telefony 100 Kč
Doprava a pronájem techniky 100 Kč
Propagace 100 Kč
Ostatní náklady 100 Kč
Odměna organizátorům 100 Kč
Náklady celkem 2400 Kč
Poplatek za 1 účastníka 500 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

ghjg