Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

hjdthz

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

hdrhzjfgthz

3. Forma

Prezenční

hdfhzjhtf

4. Vzdělávací cíl

tgztjhfg

5. Hodinová dotace

12
htrzhthr

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel praktického vyučování, pedagogové volného času
hzrthzg
Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

jtjuukhzt
hzjzzh
htfjtgf
hjtfhujftj

hftgt
tdfg
bfght
htzjftutz

jgjgjz
htfgh
gfjjh
hfgjftz

9. Odborný garant

jftj
hjfg
fhfg
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

hdrhj

11. Způsob vyhodnocení akce

jhtfjt
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

0 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

fjfj Kč

Ubytování lektorů

fghj Kč

Stravování a doprava lektorů

fght Kč

Celkové náklady na zajištění prostor

dfghh Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků
0 Kč


Z toho

Doprava účastníků

gtj Kč

Stravování a ubytování účastníků

rgzth Kč

Náklady na učební texty
0 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

ghh Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

bgh Kč

Režijní náklady
0 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů


Ubytování organizátorů


Poštovné, telefony


Doprava a pronájem techniky


Propagace


Ostatní náklady


Odměna organizátorům


Náklady celkem
0 Kč

Poplatek za 1 účastníka

kjgzju Kč

hjdthz | benes.io

Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

hjdthz

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

hdrhzjfgthz

3. Forma

Prezenční

hdfhzjhtf

4. Vzdělávací cíl

tgztjhfg

5. Hodinová dotace

12
htrzhthr

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel praktického vyučování, pedagogové volného času
hzrthzg
Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

jtjuukhzt
hzjzzh
htfjtgf
hjtfhujftj

hftgt
tdfg
bfght
htzjftutz

jgjgjz
htfgh
gfjjh
hfgjftz

9. Odborný garant

jftj
hjfg
fhfg
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

hdrhj

11. Způsob vyhodnocení akce

jhtfjt
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

0 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

fjfj Kč

Ubytování lektorů

fghj Kč

Stravování a doprava lektorů

fght Kč

Celkové náklady na zajištění prostor

dfghh Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků
0 Kč


Z toho

Doprava účastníků

gtj Kč

Stravování a ubytování účastníků

rgzth Kč

Náklady na učební texty
0 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

ghh Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

bgh Kč

Režijní náklady
0 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů


Ubytování organizátorů


Poštovné, telefony


Doprava a pronájem techniky


Propagace


Ostatní náklady


Odměna organizátorům


Náklady celkem
0 Kč

Poplatek za 1 účastníka

kjgzju Kč