Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

hjthuzt

§ 1 c) Studium k prohloubení odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

hzutfh

3. Forma

Kombinovaná

htrujfz

4. Vzdělávací cíl

hztg

5. Hodinová dotace

5
4

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé SOŠ a SOU
4
Maximální počet účastníků: 56

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

)
§
ů
j

u
uj
u
u

9. Odborný garant

i
l
uz
Praxe:u
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

§

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb., není předepsán způsob zakončení.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 21040 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
4000 Kč
Ubytování lektorů 590 Kč
Stravování a doprava lektorů 450 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 45000 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 54054 Kč

Z toho
Doprava účastníků 54.000 Kč
Stravování a ubytování účastníků 54000 Kč
Náklady na učební texty 56856 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 456 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 56400 Kč
Režijní náklady 6286 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 898 Kč
Ubytování organizátorů 898 Kč
Poštovné, telefony 898 Kč
Doprava a pronájem techniky 898 Kč
Propagace 898 Kč
Ostatní náklady 898 Kč
Odměna organizátorům 898 Kč
Náklady celkem 183236 Kč
Poplatek za 1 účastníka 4569 Kč