Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

HV pro učitele MŠ

§ 1 c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

1. celek
...
2. celek
...

3. Forma

Prezenční

4. Vzdělávací cíl

Rozšíření dovedností....
Účastníci se zdokonalí v ....

5. Hodinová dotace

30

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, vychovatelé školských zařízení, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Učitelé HV
Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

K. Hurníková
UK
HV
nonono

9. Odborný garant

K. Hurníková
UK
HV
Praxe: nnn
Působiště: nnn
Publikační činnost: nnn

10. Materiální a technické zabezpečení

učebnice

11. Způsob vyhodnocení akce

Testy
Dle § Vyhlášky 317/2005 Sb.,

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 15100 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 500 Kč
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů 100 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 1000 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 300 Kč

Z toho
Doprava účastníků 200 Kč
Stravování a ubytování účastníků 100 Kč
Náklady na učební texty 40 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 20 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 20 Kč
Režijní náklady 1900 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 100 Kč
Ubytování organizátorů 100 Kč
Poštovné, telefony 100 Kč
Doprava a pronájem techniky 200 Kč
Propagace 200 Kč
Ostatní náklady 200 Kč
Odměna organizátorům 1000 Kč
Náklady celkem 18340 Kč
Poplatek za 1 účastníka 3300 Kč

HV pro učitele MŠ | benes.io
Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

HV pro učitele MŠ

§ 1 c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

1. celek

2. celek

3. Forma

Prezenční

4. Vzdělávací cíl

Rozšíření dovedností….
Účastníci se zdokonalí v ….

5. Hodinová dotace

30

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, vychovatelé školských zařízení, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Učitelé HV
Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

K. Hurníková
UK
HV
nonono

9. Odborný garant

K. Hurníková
UK
HV
Praxe: nnn
Působiště: nnn
Publikační činnost: nnn

10. Materiální a technické zabezpečení

učebnice

11. Způsob vyhodnocení akce

Testy
Dle § Vyhlášky 317/2005 Sb.,

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 15100 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 500 Kč
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů 100 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 1000 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 300 Kč

Z toho
Doprava účastníků 200 Kč
Stravování a ubytování účastníků 100 Kč
Náklady na učební texty 40 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 20 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 20 Kč
Režijní náklady 1900 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 100 Kč
Ubytování organizátorů 100 Kč
Poštovné, telefony 100 Kč
Doprava a pronájem techniky 200 Kč
Propagace 200 Kč
Ostatní náklady 200 Kč
Odměna organizátorům 1000 Kč
Náklady celkem 18340 Kč
Poplatek za 1 účastníka 3300 Kč