Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

jfu

§ 1 c) Studium k prohloubení odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

50

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb., není předepsán způsob zakončení.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 14384 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
254 Kč
Ubytování lektorů 1240 Kč
Stravování a doprava lektorů 444 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 654 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 716 Kč

Z toho
Doprava účastníků 258 Kč
Stravování a ubytování účastníků 458 Kč
Náklady na učební texty 813 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 159 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 654 Kč
Režijní náklady 12729 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 158 Kč
Ubytování organizátorů 357 Kč
Poštovné, telefony 987 Kč
Doprava a pronájem techniky 654 Kč
Propagace 1478 Kč
Ostatní náklady 2547 Kč
Odměna organizátorům 6548 Kč
Náklady celkem 29296 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1200 Kč

jfu | benes.io

Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

jfu

§ 1 c) Studium k prohloubení odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3. Forma

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

50

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé ZUŠ a SUŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb., není předepsán způsob zakončení.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 14384 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
254 Kč
Ubytování lektorů 1240 Kč
Stravování a doprava lektorů 444 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 654 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 716 Kč

Z toho
Doprava účastníků 258 Kč
Stravování a ubytování účastníků 458 Kč
Náklady na učební texty 813 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod.. 159 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 654 Kč
Režijní náklady 12729 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 158 Kč
Ubytování organizátorů 357 Kč
Poštovné, telefony 987 Kč
Doprava a pronájem techniky 654 Kč
Propagace 1478 Kč
Ostatní náklady 2547 Kč
Odměna organizátorům 6548 Kč
Náklady celkem 29296 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1200 Kč