Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

juva juwaa

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v souladu s ustanovením § 2 Studium v oblasti pedagogických věd dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. na základě ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

3. Forma

Distanční

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

4. Vzdělávací cíl

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

5. Hodinová dotace

58

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení
Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.
Maximální počet účastníků: 58

7. Plánováné místo konání

V pronajatých prostorách (doplňte)
janov
15478
novotnáčkova 35

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

janes
lovuu
obeddl
Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

noves llll

jsljjr

jsllrrrrr

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem
sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci.
Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc
faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi,
nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem.
Aliquam id dolor.

9. Odborný garant

ksůůekkůeů
kdkdk
blblbo
Praxe:Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.
Působiště:Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.
Publikační činnost:Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

10. Materiální a technické zabezpečení

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

11. Způsob vyhodnocení akce

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
550
Ubytování lektorů 154
Stravování a doprava lektorů 254
Celkové náklady na zajištění prostor 547
Ubytování, stravování a doprava účastníků
Z toho Doprava účastníků 1474
Stravování a ubytování účastníků 365
Náklady na učební texty
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 54
Rozmnožení textů – počet stran : 25
Režijní náklady
Z toho Stravné a doprava organizátorů 254
Ubytování organizátorů 252
Poštovné, telefony 654
Doprava a pronájem techniky 365
Propagace 548
Ostatní náklady 65
Odměna organizátorům 45
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka 555

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

juva juwaa | benes.io

Pořadové číslo:

1.Název vzdělávacího programu

juva juwaa

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v souladu s ustanovením § 2 Studium v oblasti pedagogických věd dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. na základě ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

3. Forma

Distanční

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

4. Vzdělávací cíl

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

5. Hodinová dotace

58

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení
Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.
Maximální počet účastníků: 58

7. Plánováné místo konání

V pronajatých prostorách (doplňte)
janov
15478
novotnáčkova 35

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

janes
lovuu
obeddl
Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

noves llll

jsljjr

jsllrrrrr

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem
sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci.
Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc
faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi,
nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem.
Aliquam id dolor.

9. Odborný garant

ksůůekkůeů
kdkdk
blblbo
Praxe:Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.
Působiště:Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.
Publikační činnost:Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

10. Materiální a technické zabezpečení

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.

11. Způsob vyhodnocení akce

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb. se Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
550
Ubytování lektorů 154
Stravování a doprava lektorů 254
Celkové náklady na zajištění prostor 547
Ubytování, stravování a doprava účastníků
Z toho Doprava účastníků 1474
Stravování a ubytování účastníků 365
Náklady na učební texty
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 54
Rozmnožení textů – počet stran : 25
Režijní náklady
Z toho Stravné a doprava organizátorů 254
Ubytování organizátorů 252
Poštovné, telefony 654
Doprava a pronájem techniky 365
Propagace 548
Ostatní náklady 65
Odměna organizátorům 45
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka 555

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok

Sed convallis magna eu sem. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Nunc auctor. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Ut tempus purus at lorem. Aliquam id dolor.