Pořadové číslo:

1.Název studijního programu

kké

Studium v souladu s ustanovením § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, § 6 Studium k rozšíření odborné kvalifikace dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb.
na základě ustanovení § 60 zákona č.
111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu
s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah

3. Forma vzdělávacího programu

4. Cíl vzdělávací akce

5. Uveďte hodinovou dotaci

6. Cílová skupina

Cílová skupina:

Minimální počet účastníků: .

7. Plánováné místo konání

8. Seznam lektorů

Jméno včetně titulů:

VŠ:

Obor:

Praxe a publikační činnost:

9. Garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

lll

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
Z toho Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok

kké | benes.io

Pořadové číslo:

1.Název studijního programu

kké

Studium v souladu s ustanovením § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, § 6 Studium k rozšíření odborné kvalifikace dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb.
na základě ustanovení § 60 zákona č.
111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu
s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah

3. Forma vzdělávacího programu

4. Cíl vzdělávací akce

5. Uveďte hodinovou dotaci

6. Cílová skupina

Cílová skupina:

Minimální počet účastníků: .

7. Plánováné místo konání

8. Seznam lektorů

Jméno včetně titulů:

VŠ:

Obor:

Praxe a publikační činnost:

9. Garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

lll

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
Z toho Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok