Komponovaný pořad – práce s filmem Katka – drogová problematika v kontextu lidského života pro SŠ
Cílová skupina: studenti SŠ

4 vyučovací hodiny

Obsah programu:

Program pro střední školy je realizován v rámci jednoho setkání a akcentuje zejména životní styl uživatelů různých návykových látek a jejich budoucí životní perspektivy. Diskuse se studenty dále rozvíjí téma pohledu společnosti na jednotlivé subkultury a jejich propojení s určitými návykovými látkami – to nakolik je tento pohled reálný či předsudečný a na kolik může ovlivnit život jedince.