Komponovaný pořad – práce s filmem Katka – drogová problematika v kontextu lidského života pro ZŠ
Cílová skupina: žáci ZŠ

2 setkání, cyklus 2×3 vyuč.hodiny

Obsah programu:

Práce s filmem je rozdělena na dvě setkání. V rámci každého z nich se zaměřujeme na jednu polovinu filmu, kde s dětmi mapujeme Katčiny hodnoty a jejich proměnu s prohlubující se závislostí. Tyto hodnoty mají děti možnost konfrontovat se svými vlastními hodnotami a uvědomit si destruktivní vliv návykových látek na důležité aspekty lidského života. V rámci druhého setkání se s dětmi blíže věnujeme vybraným momentům filmu – proměně partnerského vztahu a pojetí mateřské a otcovské role v souvislosti s drogovou závislostí. Pozornost je také věnována zamyšlení nad možnými okamžiky či situacemi, které člověka motivují k experimentování s návykovými látkami a nad tím, jak tyto situace řešit jinak než drogou.