Školní úspěch

 • Tento web informuje o výzkumném projektu Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí.
 • Výzkum realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.
 • Projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu OPVVV. Projekt bude probíhat v období duben 2020 až prosinec 2022.

Jaké jsou cíle výzkumu?

 

zjistit, jaké pedagogické intervence proti školní neúspěšnosti v matematice a českém jazyku na začátku 1. stupně ZŠ jsou účinné, a to v závislosti na učitelském uchopení příčin neúspěšnosti, na charakteristikách individuálních žáků a na podmínkách ve školní třídě

 • popsat učitelské definice školní neúspěšnosti, včetně jejích různých příčin
 • porovnat parametry školní neúspěšnosti v učitelské definici a v individuálních profilech schopností, znalostí a dovedností žáků
 • zmapovat uvažované a reálně používané pedagogické postupy vůči žákům, kteří jsou vyučujícími vnímáni jako školně neúspěšní
 • ověřit prostřednictvím srovnání vstupního a výstupního testování efektivitu použitých pedagogických intervencí pro snižování školní neúspěšnosti a překážky

Informace pro zapojené školy

Informace pro zapojené rodiče a děti

Výsledky a výstupy

O nás

Jak výzkum probíhá?

 

Ve 30 třídách 1. stupně základních škol provádíme sérii případových studií.
Případové studie byly zahájen na podzim 2020 ve 2. ročnících a budou ukončeny na konci 3. ročníku, tedy v červnu 2021.

 

Každá případová studie zahrnuje sběr dat následujícími metodami:

 • testování schopností, znalostí, dovedností a postojů jednotlivých žáků a žákyní
 • rozhovory s vyučujícími
 • pozorování výuky
 • dotazník pro rodiče