Ondřej Lánský, Ph.D.

Vedoucí katedry, garant bc. programu

Michaela Dvořáková, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry

Doc. Michael Hauser

Vedoucí odd. filosofie a etiky, garant NMgr a Ph.D. programu

Tomáš Samek, Ph.D.

Vedoucí odd. společ. věd

Josef Stracený, CSc.

Odd. společ. věd
Tajemník katedry

Martina Přibylová

Sekretářka katedry

Prof. Anna Hogenová

Odd. filosofie a etiky

Doc. Naděžda Pelcová

Odd. filosofie a etiky

PhDr. Milena Tichá, CSc.

Odd. společ. věd

doc. David Rybák

Odd. filosofie a etiky

Zbyněk Zicha, Ph.D.

Odd. společ. věd,
kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

Externisté

Prof. Anna Hogenová

Odd. filosofie a etiky

Doc. Naděžda Pelcová

Odd. filosofie a etiky

doc. David Rybák

Odd. filosofie a etiky

Mgr. Jan Šmejkal

Odd. filosofie a etiky