Pořadové číslo:

1.Název studijního programu

lkkk

Studium v souladu s ustanoveními § 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů§ 9 Studium k výkonu specializovaných činnosti v bodech dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. na základě ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky

3. Forma vzdělávacího programu

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina:

Minimální počet účastníků: .

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průbehu praxe

Jméno včetně titulů:

VŠ:

Obor:

Praxe a publikační činnost:

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
Z toho Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok

lkkk | benes.io

Pořadové číslo:

1.Název studijního programu

lkkk

Studium v souladu s ustanoveními § 1 b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů§ 9 Studium k výkonu specializovaných činnosti v bodech dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. na základě ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky

3. Forma vzdělávacího programu

4. Vzdělávací cíl

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina:

Minimální počet účastníků: .

7. Plánováné místo konání

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průbehu praxe

Jméno včetně titulů:

VŠ:

Obor:

Praxe a publikační činnost:

9. Odborný garant

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

11. Způsob vyhodnocení akce

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
Z toho Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok