Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

llkk

§ 1 c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

§ůlju

3. Forma

Kombinovaná

kjhg

4. Vzdělávací cíl

louzz

5. Hodinová dotace

50

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel praktického vyučování, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení
outžř
Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7 a v Brandýse nad Labem).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

¨§lk

9. Odborný garant

kkhgf

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

ouztr

11. Způsob vyhodnocení akce

iuz
Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb., není předepsán způsob zakončení.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 17000 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků 500 Kč

Z toho
Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty 1200 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady 21515 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem 776115 Kč
Poplatek za 1 účastníka 5000 Kč

llkk | benes.io

Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

llkk

§ 1 c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Program je v souladu s ustanovením § 10 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

§ůlju

3. Forma

Kombinovaná

kjhg

4. Vzdělávací cíl

louzz

5. Hodinová dotace

50

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel praktického vyučování, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení
outžř
Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7 a v Brandýse nad Labem).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

¨§lk

9. Odborný garant

kkhgf

Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

ouztr

11. Způsob vyhodnocení akce

iuz
Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb., není předepsán způsob zakončení.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 17000 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Celkové náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků 500 Kč

Z toho
Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty 1200 Kč

Z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod..
Rozmnožení textů – počet stran :
Režijní náklady 21515 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem 776115 Kč
Poplatek za 1 účastníka 5000 Kč