Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

LOREM IPSUM EVA

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 5 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

3. Forma

Kombinovaná

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

4. Vzdělávací cíl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

5. Hodinová dotace

10

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla
Maximální počet účastníků: 10

7. Plánováné místo konání

PRAHA 1
11000
CELETNÁ 13

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

ADAM
ADAMOVA
ADAMŮV
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

BOŘEK
BOŘKOVA
BOŘKŮV
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

9. Odborný garant

KAREL FERDINAND
KARLOVO FERDINANDOVA
KARLOFERDINANDŮV
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

10. Materiální a technické zabezpečení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

11. Způsob vyhodnocení akce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla
Dle § 5 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium v délce trvání nejméně 100 vyučovacích hodin ukončuje závěrečnou zkouškou před komísí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 5000 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 500 Kč
Ubytování lektorů 0 Kč
Stravování a doprava lektorů 0 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 0 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč

Z toho
Doprava účastníků 0 Kč
Stravování a ubytování účastníků 0 Kč
Náklady na učební texty 0 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 0 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 0 Kč
Režijní náklady 0 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 0 Kč
Ubytování organizátorů 0 Kč
Poštovné, telefony 0 Kč
Doprava a pronájem techniky 0 Kč
Propagace 0 Kč
Ostatní náklady 0 Kč
Odměna organizátorům 0 Kč
Náklady celkem 5000 Kč
Poplatek za 1 účastníka 500 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

LOREM IPSUM EVA | benes.io
Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

LOREM IPSUM EVA

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 5 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

3. Forma

Kombinovaná

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

4. Vzdělávací cíl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

5. Hodinová dotace

10

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla
Maximální počet účastníků: 10

7. Plánováné místo konání

PRAHA 1
11000
CELETNÁ 13

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

ADAM
ADAMOVA
ADAMŮV
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

BOŘEK
BOŘKOVA
BOŘKŮV
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

9. Odborný garant

KAREL FERDINAND
KARLOVO FERDINANDOVA
KARLOFERDINANDŮV
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

10. Materiální a technické zabezpečení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla

11. Způsob vyhodnocení akce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla
Dle § 5 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium v délce trvání nejméně 100 vyučovacích hodin ukončuje závěrečnou zkouškou před komísí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 5000 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 500 Kč
Ubytování lektorů 0 Kč
Stravování a doprava lektorů 0 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 0 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč

Z toho
Doprava účastníků 0 Kč
Stravování a ubytování účastníků 0 Kč
Náklady na učební texty 0 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 0 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 0 Kč
Režijní náklady 0 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 0 Kč
Ubytování organizátorů 0 Kč
Poštovné, telefony 0 Kč
Doprava a pronájem techniky 0 Kč
Propagace 0 Kč
Ostatní náklady 0 Kč
Odměna organizátorům 0 Kč
Náklady celkem 5000 Kč
Poplatek za 1 účastníka 500 Kč

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas sollicitudin. Integer tempor. Morbi scelerisque luctus velit. Nulla quis diam. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer tempor. Etiam dictum tincidunt diam. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Aliquam erat volutpat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo dui eget wisi. Sed convallis magna eu sem. Aenean fermentum risus id tortor. Integer pellentesque quam vel velit.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla