Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

lst

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3213

3. Forma

Prezenční

6+5

4. Vzdělávací cíl

5445

5. Hodinová dotace

5

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: pedagogové volného času

Maximální počet účastníků: 5

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7 a v Brandýse nad Labem).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

4
4
4
4

9. Odborný garant

5
5
5
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

6

11. Způsob vyhodnocení akce

55
Dle § Vyhlášky 317/2005 Sb.,

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 35 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 5 Kč
Ubytování lektorů 5 Kč
Stravování a doprava lektorů 5 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 5 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 10 Kč

Z toho
Doprava účastníků 5 Kč
Stravování a ubytování účastníků 5 Kč
Náklady na učební texty 10 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 5 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 5 Kč
Režijní náklady 35 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 5 Kč
Ubytování organizátorů 5 Kč
Poštovné, telefony 5 Kč
Doprava a pronájem techniky 5 Kč
Propagace 5 Kč
Ostatní náklady 5 Kč
Odměna organizátorům 5 Kč
Náklady celkem 95 Kč
Poplatek za 1 účastníka 5 Kč

14. Výběr typu osvědčení

lst | benes.io
Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

lst

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

3213

3. Forma

Prezenční

6+5

4. Vzdělávací cíl

5445

5. Hodinová dotace

5

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: pedagogové volného času

Maximální počet účastníků: 5

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. (včetně budovy UK PedF v Myslíkově ul. 7 a v Brandýse nad Labem).

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

4
4
4
4

9. Odborný garant

5
5
5
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

6

11. Způsob vyhodnocení akce

55
Dle § Vyhlášky 317/2005 Sb.,

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 35 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 5 Kč
Ubytování lektorů 5 Kč
Stravování a doprava lektorů 5 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 5 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 10 Kč

Z toho
Doprava účastníků 5 Kč
Stravování a ubytování účastníků 5 Kč
Náklady na učební texty 10 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 5 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 5 Kč
Režijní náklady 35 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 5 Kč
Ubytování organizátorů 5 Kč
Poštovné, telefony 5 Kč
Doprava a pronájem techniky 5 Kč
Propagace 5 Kč
Ostatní náklady 5 Kč
Odměna organizátorům 5 Kč
Náklady celkem 95 Kč
Poplatek za 1 účastníka 5 Kč

14. Výběr typu osvědčení