Pořadové číslo:

1.Název studijního programu

Název

Studium dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
ve smyslu na základě ustanovení § 60 zákona č.
111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu
s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah

Toto je testovací obsah

3. Forma vzdělávacího programu

1

Toto jsou testovací studijní opory

4. Cíl vzdělávací akce

Toto je vzdělávací cíl

5. Uveďte hodinovou dotaci

100

6. Cílová skupina

Cílová skupina: {field:vyberte_cilovou_e_skupinu_y_1597217250076:label}.
Cílová skupina
Minimální počet účastníků: 5.

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Seznam lektorů

Prvni ucitel
Prvni ucitel
Prvni ucitel
Prvni ucitel

Druhy
Druhy
Druhy
Druhy

Treti
Treti
Treti
Treti

Ctvrty
Ctvrty
Ctvrty
Ctvrty

Paty
Paty
Paty
Paty

Vynechano

Sedmy
Sedmy
Sedmy
Sedmy

Osmy
Osmy
Osmy
Osmy

Devaty
Devaty
Devaty´
Devaty

Desaty
Desaty
Desaty
Desaty

Zbytek

9. Garant

Garant
VS
Obor
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

materialni a technicke zabezpecnei

11. Způsob vyhodnocení akce

Způsob vyhodnocení akce

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 50
Z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
50
Ubytování lektorů 05
Stravování a doprava lektorů 05
Celkové náklady na zajištění prostor 05
Ubytování, stravování a doprava účastníků 05
Z toho Doprava účastníků 50
Stravování a ubytování účastníků 05
Náklady na učební texty 50
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 50
Rozmnožení textů – počet stran : 05
Režijní náklady 50
Z toho Stravné a doprava organizátorů 50
Ubytování organizátorů 50
Poštovné, telefony 05
Doprava a pronájem techniky 50
Propagace 05
Ostatní náklady 50
Odměna organizátorům 05
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka 500

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok

nic

Název | benes.io

Pořadové číslo:

1.Název studijního programu

Název

Studium dle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
ve smyslu na základě ustanovení § 60 zákona č.
111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a článku 5 odst. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a v souladu
s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících.

2. Obsah

Toto je testovací obsah

3. Forma vzdělávacího programu

1

Toto jsou testovací studijní opory

4. Cíl vzdělávací akce

Toto je vzdělávací cíl

5. Uveďte hodinovou dotaci

100

6. Cílová skupina

Cílová skupina: {field:vyberte_cilovou_e_skupinu_y_1597217250076:label}.
Cílová skupina
Minimální počet účastníků: 5.

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Seznam lektorů

Prvni ucitel
Prvni ucitel
Prvni ucitel
Prvni ucitel

Druhy
Druhy
Druhy
Druhy

Treti
Treti
Treti
Treti

Ctvrty
Ctvrty
Ctvrty
Ctvrty

Paty
Paty
Paty
Paty

Vynechano

Sedmy
Sedmy
Sedmy
Sedmy

Osmy
Osmy
Osmy
Osmy

Devaty
Devaty
Devaty´
Devaty

Desaty
Desaty
Desaty
Desaty

Zbytek

9. Garant

Garant
VS
Obor
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:

10. Materiální a technické zabezpečení

materialni a technicke zabezpecnei

11. Způsob vyhodnocení akce

Způsob vyhodnocení akce

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané
náklady
Celkové náklady na lektory 50
Z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů
50
Ubytování lektorů 05
Stravování a doprava lektorů 05
Celkové náklady na zajištění prostor 05
Ubytování, stravování a doprava účastníků 05
Z toho Doprava účastníků 50
Stravování a ubytování účastníků 05
Náklady na učební texty 50
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 50
Rozmnožení textů – počet stran : 05
Režijní náklady 50
Z toho Stravné a doprava organizátorů 50
Ubytování organizátorů 50
Poštovné, telefony 05
Doprava a pronájem techniky 50
Propagace 05
Ostatní náklady 50
Odměna organizátorům 05
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka 500

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok

nic