Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

olivy

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Nulla est. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Vivamus porttitor turpis ac leo. Pellentesque sapien. Fusce suscipit libero eget elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nulla est. Quisque tincidunt scelerisque libero. Et harum quidem rerum facilis est et e

3. Forma

Distanční

Nulla est. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Vivamus porttitor turpis ac leo. Pellentesque sapien. Fusce suscipit libero eget elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nulla est. Quisque tincidunt scelerisque libero. Et harum quidem rerum facilis est et e

4. Vzdělávací cíl

Nulla est. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Vivamus porttitor turpis ac leo. Pellentesque sapien. Fusce suscipit libero eget elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nulla est. Quisque tincidunt scelerisque libero. Et harum quidem rerum facilis est et e

5. Hodinová dotace

12
6
6

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel – metodik prevence
Nulla est. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Vivamus porttitor turpis ac leo. Pellentesque sapien. Fusce suscipit libero eget elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nulla est. Quisque tincidunt scelerisque libero. Et harum quidem rerum facilis est et e
Maximální počet účastníků: 20

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

Mgr. Magdalena Rettigová, Ph.D.
PedF UK
Literatura
Nulla est. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Vivamus porttitor turpis ac leo. Pellentesque sapien. Fusce suscipit libero eget elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nulla est. Quisque tincidunt scelerisque libero. Et harum quidem rerum facilis est et e

9. Odborný garant

Mgr. Magdalena Rettigová, Ph.D.
PedF UK
Literatura
Praxe: Vaření
Působiště: Doma
Publikační činnost: Domácí kuchařka

10. Materiální a technické zabezpečení

Nulla est. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Vivamus porttitor turpis ac leo. Pellentesque sapien. Fusce suscipit libero eget elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nulla est. Quisque tincidunt scelerisque libero. Et harum quidem rerum facilis est et e

11. Způsob vyhodnocení akce

Nulla est. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Vivamus porttitor turpis ac leo. Pellentesque sapien. Fusce suscipit libero eget elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nulla est. Quisque tincidunt scelerisque libero. Et harum quidem rerum facilis est et e
Dle § 6 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů


Položka

Předpokládané
náklady

Celkové náklady na lektory

7000 Kč

Z toho


Hodinová odměna pro 1 lektora včetně
odvodů

500 Kč

Ubytování lektorů

500 Kč

Stravování a doprava lektorů

500 Kč

Celkové náklady na zajištění prostor

1000 Kč

Ubytování, stravování a doprava účastníků
900 Kč


Z toho

Doprava účastníků

300 Kč

Stravování a ubytování účastníků

600 Kč

Náklady na učební texty
1200 Kč


Z toho

Příprava, překlad, autorská práva apod..

1000 Kč

Rozmnožení textů – počet stran :

200 Kč

Režijní náklady
5600 Kč

Z toho

Stravné a doprava organizátorů

600 Kč

Ubytování organizátorů

500 Kč

Poštovné, telefony

500 Kč

Doprava a pronájem techniky

2000 Kč

Propagace

1000 Kč

Ostatní náklady

500 Kč

Odměna organizátorům

500 Kč

Náklady celkem
15700 Kč

Poplatek za 1 účastníka

3000 Kč