Vzdělávací kurzy

Kurz pro učitele
třídního učitele

ZŠ SŠ

Vzdělávací seminář
k metodice Katka pro pedagogické pracovníky

ZŠ SŠ

Kurz pro učitele mateřské školy
v primární prevenci rizikového chování

Práce s náročnou třídou

ZŠ SŠ

Obvyklejší formy šikany a její řešení

ZŠ SŠ

Primární prevence ve škole jako nástroj proti šikaně

ZŠ SŠ

Poradenství pro pedagogické pracovníky

Zprostředkování kontaktů na odborná zařízení

Poradenství při tvorbě preventivních programů školy

Poradenství při získávání finančních prostředků na preventivní programy