Kurz pro učitele / třídního učitele (Online)

7000 

Category:

Description

Kurz si klade za cíl především zvýšit kompetence učitelů, kteří si osvojí některé dovednosti a témata v oblasti primární prevence rizikového chování pro práci s třídním kolektivem, zažijí si techniky práce zážitkové pedagogiky, základní práci s jednotlivými žáky a s dalšími pedagogy, dále se naučí řešit aktuální témata, které se ve třídě objeví. Po školení bude vyškolený učitel schopen sestavit program vhodný pro danou věkovou skupinu na dané téma, předstoupit před třídu a odvést program, přičemž bude připraven na nejčastější krizové situace. Tento učitel bude znát základní právní předpisy, především ohlašovací povinnost a metodické pokyny MŠMT k řešení krizových situací spojených s výskytem rizikového chování ve třídě. Nejdůležitějším cílem je, aby se třídní učitelé naučili nové způsoby práce, techniky práce s kolektivem, které mohou využit během svých třídnických hodin jako podporu primární prevence rizikového chování.

Hodinová dotace: 40 hodin

Max. počet účastníků: 15

Místo konání: Praha (Na Strži 1683/40, Praha 4)

 
Bloky Blok Anotace bloku Hodinová dotace bloku (hod)
I. Blok
Den 1

dopoledne

Úvodní kolečko + praktická cvičení+ diskuse+ přednáška Představení lektorů, seznámení s programem, seznámení se účastníků navzájem pomocí interaktivních technik, diskuse nad zadáváním jednotlivých technik: cílová skupina těchto technik, úskalí

Teoretický blok: sestavování programu

  4
Den 1 odpoledne Praktická cvičení + diskuse+ brainstorming + přednáška Interaktivní techniky na spolupráci a tvorbu pravidel, diskuse nad jednotlivými technikami: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, reflexe

Teoretický blok: cíle programů, reflexe

  4
Den 2 dopoledne Přednáška + praktická cvičení + diskuse Interaktivní techniky na téma závislosti a zdravý životní styl Diskuse nad jednotlivými technikami: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, reflexe

Teoretický blok: drogy

  4
Den 2 odpoledne Praktická cvičení + diskuse + přednáška Interaktivní techniky na téma hodnoty a emoce.

Diskuse nad jednotlivými technikami: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, reflexe

Teoretický blok: psychohygiena

  4
Den 3 

dopoledne

Praktická cvičení + diskuse + přednáška Interaktivní techniky na téma šikana a kyberšikana.

Diskuse nad jednotlivými technikami: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, reflexe

Teoretický blok: právní aspekty šikany, ohlašovací povinnost

  4
II. Blok
Den 4

dopoledne

Praktické cvičení+ diskuse+ přednáška Interaktivní techniky na téma partnerské vztahy a sexualita

Diskuse nad jednotlivými technikami: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, reflexe

Teoretický blok: rizika předčasného pohlavního života, antikoncepce, ochrana před pohlavně přenosnými nemocemi, interrupce

  4
Den 4

odpoledne

Praktické cvičení + práce ve skupinách + sebereflexe+ přednáška Sestavení programu pro danou třídu a na dané téma ve skupinách a následná prezentace

Jednotlivci zadají vybranou techniku

Zpětná vazba od skupiny, sebereflexe

Teoretický blok: konstruktivní zpětná vazba

  4
Den 5 dopoledne Praktické cvičení + sebereflexe + přednáška Jednotlivci (kteří ještě nebyli) zadají vybranou techniku

Zpětná vazba od skupiny, sebereflexe

Teoretický blok: práce s rodiči

  4
Den 5

odpoledne

Diskuse + přednáška + modelová situace Diskuse nad tématem: spolupráce s rodinou při výskytu rizikového chování – možnosti a rizika jejího zapojení do řešení

Teoretický blok: individuální konzultace se žákem, rodičem základy krizové intervence

Modelová situace: nácvik zvládnutí krizové situace

  4
Den 6 dopoledne Diskuze + přednáška+ závěrečné kolečko Teoretický blok: administrativa, psaní zpráv z programů, záznamy o výskytu rizikového chování ve třídě

Interaktivní technika: uzavření programu

Diskuse nad technikou: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, představení dalších technik uzavírání programu- „hladivky“

Zhodnocení kurzu

  4

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kurz pro učitele / třídního učitele (Online)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *