Obvyklejší formy šikany a její řešení

1200 

Category:

Description

Délka kurzu: 8 hodin

Maximální počet účastníků: 10

Pro koho je kurz určen: učitelé, učitelé volného času, vychovatelé, asistenti učitele, metodici prevence, výchovní poradci

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní vhled do problematiky šikany a možností jejího řešení. Základním východiskem je důležitost prevence jako aktivního nástroje při předcházení hlubšího rozvoje rizikového chování ve třídě. Zaměříme se na to, jak se třídou pracovat, aby nedocházelo mezi dětmi k takovému chování, které by už bylo jen obtížně řešitelné.

Kurz seznámí účastníky s metodami mapování vztahů ve třídě a metodami mapování klimatu. Zejména budeme pozornost věnovat těm metodám, které jsou běžně použitelné i pro pedagoga a v rámci kurzu si je ukážeme.

V části věnované intervenci budou účastníci seznámeni s tím, co dělat s výsledky monitorování kolektivu a jak naplánovat efektivní intervenci. Účastníci se dozvědí, jaká je pomyslná dělicí čára mezi tím, kdy by měla  a mohla intervenovat škola a kdy už je dobré pozvat odborníky zvenčí (PPP, SVP, NNO apod.) Současně bude frekventantům poskytnut vhled do všeobecné, selektivní a indikované primární prevnece.

Kurz se opírá o vědecké poznatky jak z ČR (Říčan, Jánošová, Kolář) i o rozsáhlé zahraniční výzkumy.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Obvyklejší formy šikany a její řešení”

Your email address will not be published. Required fields are marked *