Primární prevence ve škole jako nástroj proti šikaně

1200 

Category:

Description

Délka kurzu: 8 hodin

Maximální počet účastníků: 10

Pro koho je kurz určen: učitelé, učitelé volného času, vychovatelé, asistenti učitele, metodici prevence, výchovní poradci

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům vhled do problematiky primární prevence. Účastníci se seznámí s principy všeobecné, selektivní a indikované prevence, zorientují se v metodách, které jsou zde používány a jak je možné je uplatnit ve škole.

Hovořit budeme také o tom, jaké možnosti nabízí primární prevence při předcházení výskytu šikany a jak z ní učinit efektivní nástroj proti ní.

Učastníci si prakticky osvojí schopnost společné tvorby pravidel ve třídě a strategie, jak dbát na jejich dodržování. Součástí kurzu bude také téma realizace třídnických hodin, které jsou základním nástrojem předcházení rizikového chování v kolektivu.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Primární prevence ve škole jako nástroj proti šikaně”

Your email address will not be published. Required fields are marked *