Vzdělávací seminář k metodice Katka pro pedagogické pracovníky

1200 

Category:

Description

Vzdělávací seminář k metodice Katka pro pedagogické pracovníky (ŠMP, výchovné poradce, školní psychology a třídní učitele)

 

Jak efektivně realizovat protidrogový program?

 

Práce s filmem Katka

 

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT- 33032/2018-1-958 ze dne 16.10. 2018.

 

 

Začátkem roku 2010 vstoupil do našich kin dokument Heleny Třeštíkové Katka, autenticky zobrazující život s drogovou závislostí. Unikátní je na něm nejen doba, po kterou Třeštíková Katku natáčela, ale také komplexní zachycení destruktivního vlivu závislosti na všechny důležité roviny lidského života. Z toho důvodu Prospe vytvořilo ve spolupráci s Helenou Třeštíkovou a ministerstvem školství k filmu metodiku, díky níž lze film využít v rámci protidrogové prevence na druhých stupních základních škol a na školách středních.

Během pilotování metodiky přímo ve třídách se ukázalo, že film se zdá být zajímavý nejen dospělým preventistům, ale také žákům a studentům, kterým se čas od času zdá, že drogové problematiky bylo již dost a že jsou tímto tématem přesyceni. Proto, bez ohledu na různorodé reakce, které film vzbuzuje, se Prospe rozhodlo dokument Katka využívat v rámci svých preventivních programů stabilně.

Kromě toho, že pracujeme s filmem přímo ve třídách, jsme se také rozhodly naučit pracovat s filmem ty, kteří s ním mohou pracovat nejefektivněji, tedy vyučující, metodiky prevence a výchovné poradce.

Nabízíme ucelený kurz práce s metodikou k filmu Katka, který poskytuje realistický vhled do problematiky závislostí.

Kurz Vám poskytne možnost realizovat efektivní program protidrogové prevence, přiměřený potřebám Vaší třídy, v němž budete mít zároveň oporu v pečlivě připravené metodice.

 

Metodika k filmu Katka

Metodika, se kterou Vás chceme naučit pracovat v rámci nabízeného vzdělávacího semináře, je rozdělena na dva celky, tj. na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část obsahuje vhled do problematiky užívání návykových látek formou odpovědí na 30 nejčastějších otázek žáků základních a studentů středních škol.

Praktická část zahrnuje popis přímé práce ve třídách jak na ZŠ, tak na SŠ. Jsou zde ale také uvedeny obecné zásady práce se třídou.

Další kapitola se zabývá problematickými situacemi, se kterými se můžete při tomto druhu práce setkat. Uvádíme zde také seznam literatury, ze které je možné čerpat komplexnější a podrobnější informace a seznam organizací v rámci jednotlivých krajů, která s touto problematikou souvisí.

Pro lepší orientaci v této problematice je v metodice zahrnut slovník pojmů.

Na konci jsou přiloženy veškeré materiály, které budete při realizaci potřebovat (evaluační dotazníky, materiály k jednotlivých technikám, dvd…).

 

Metody přímé práce

Při práci jsou využívané pracovní listy, modelové situace, práce se scénáři a diskuse. Program je prokládán relaxačními technikami.

Cíl

Komplexní zprostředkování drogové problematiky

Dílčí cíle

Zamyšlení nad vlastními hodnotami a jejich konfrontace s hodnotami člověka s drogovou závislostí.

Uvědomění si destruktivního vlivu drog na hodnotový systém člověka.

Trénink empatie – žáci se vžijí do role a života drogově závislého, čímž se posílí preventivní důsledky techniky.

Zvědomění faktu, že závislost není otázkou několika subkultur, ale týkají se nás všech.

Anotace kurzu

Zaměření: Práce s filmem Katka na ZŠ a SŠ

Cílová skupina: ŠMP, výchovní poradci, školní psychologové, třídní učitelé

Termín kurzu :

Čas: 8,00 – 14,30 hod.

Místo setkání: Praha

V ceně je zahrnuto DVD s filmem Katka a metodika k filmu na CD. Každý účastník obdrží certifikát, který je známkou odborné způsobilosti práce s Metodikou Katka Prospe.

Minimální počet účastníků kurzu je 5 osob, v případě nenaplnění, bude kurz přesunut nebo realizován při menším počtu účastníků.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vzdělávací seminář k metodice Katka pro pedagogické pracovníky”

Your email address will not be published. Required fields are marked *