Pro koho jsou tyto programy určeny?

V rámci indikované primární prevence realizuje tzv. Intervenční programy zejména pro třídy se vztahovými problémy.

Program jevhodný pro ty třídy, u nichž došlo k posunu skupinové dynamiky nebo aktuálních témat za hranici toho, co lze označit za zdravé nebo adekvátní vzhledem k věku dětí. Intervenční program je určen pro žáky ZŠ.

Cílemprogramů pak je zastavit již probíhající rizikové chování a vrátit chování jedince či jedinců do stavu normy.

Intervenční program
Se zaměřením na narušené vztahy v kolektivu a šikanu/ projevy xenofobie a rasismu/ experimentování žáků s návykovými látkami

Cyklus 6 x 3 vyučovací hod.

Obsah programu:

V rámci intervenčního programu lektoři intenzivně po dobu dvou měsíců pracují se třídami, u nichž lektoři primární prevence nebo učitelé rozpoznali výskyt sociálně patologických jevů jako je šikana, projevy xenofobie a rasismu nebo rozšířené experimentování s návykovými látkami. Součástí programu je diagnostika vztahů ve třídním kolektivu, které umožní s dětmi efektivně pracovat.