Jsme Prospe
Zabýváme se specifickou prevencí
zacílenou především na děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

Obecným posláním PROSPE je vytvářet a poskytovat programy školské všeobecné a selektivní primární prevence na školách.

Dále PROSPE zprostředkovává pomoc klientům v tíživé životní situaci, podílí se na vzdělávání rodičů i pedagogů v oblasti rizikového chování a realizuje adaptační výjezdy pro školy na začátku školního roku s nově utvořenými školními kolektivy.

PROSPE vzniklo v roce 2005 mimo jiné v reakci na ukončení činnosti projektu primární prevence zastřešované organizací Drop-In. Vedení projektu i jeho lektoři vnímali pokračování v realizaci preventivních programů jako významné a smysluplné, rozhodli jsme se tedy navázat na probíhající aktivity pod jinou právní formou. PROSPE tedy převzalo některé dřívější závazky, které překračují dobu historie organizace. Spolupracujeme se školami na území Hlavního města Prahy a Středočeského Kraje.

Poskytujeme:

Programy všeobecné primární prevence

  • Cílem je předcházení různým druhům rizikového chování jako je agrese, užívání návykových látek, šikana, kyberšikana, xenofobie, rasismus a další.

Programy selektivní primární prevence

  • Za cíl si kladou rozvíjet protektivní faktory, které zabraňují rozvoji možného rizikového chování v kolektivu se zvýšenou hrozbou vzniku, resp. rozvoje toho rizikového chování v kolektivu.

Programy indikované primární prevence

  • Cílem je zastavit již probíhající rizikové chování a vrátit chování jedince či jedinců do stavu společenské normy

 

Zaměstnanci

Kurzů a seminářů za námi

Let zkušeností

Vzdělávání

V posledních letech jsme svědky trendu přesouvání těžiště preventivního působení z externích organizací na pedagogické pracovníky působící přímo na školách. Jedná se o změnu jistě pozitivní, neboť učitelé jsou ti, kdo své žáky znají nejlépe a mohou tak přizpůsobit preventivní programy přímo podle potřeb každé třídy. Mohou také nenásilně včleňovat preventivní témata do svých hodin a souvisle tak působit na postoje žáků.

Přesto nebo možná právě pro velké možnosti, jak preventivně působit na žáky, mají vyučující často také množství nejistot, jak program správně realizovat. 

Proto nabízíme pro pedagogické pracovníky ucelené kurzy primární prevence a práci s metodikou k filmu Katka, který poskytuje realistický vhled do problematiky závislostí.

Prospe, z.s. je k provádění vzdělávacích programů akreditováno MŠMT pod č.j. MSMT – 42123/2018-1 ze dne 16.10.2018.

Programy

PROSPE pracuje se čtyřmi cílovými skupinami. Věkové kritérium programů PROSPE je:

a) Předškolní věk (3-6 let),

b) Mladší školní věk (6-12 let),

c) Starší školní věk (12-15 let),

d) Mládež (15-18 let)

Všeobecná prevence převažuje u prvních věkových kategorií a se zvyšujícím se věkem se mění v selektivní prevenci a indikovaný program. 

Kromě přímé práce s dětmi, zaměřené na posilování pozitivních postojů a zvládání problémových situací, program usiluje i o zapojení jejich rodičů a pedagogů, s cílem korigovat možné nevyhovující výchovné styly a přispět ke změně klimatu rodiny i školy.

Služby vždy respektují specifika dané cílové skupiny a přizpůsobují konkrétní náplň programu především vytvořené zakázce a věku účastníků.

Snažíme se zachytit možné obtíže už prvních fázích rozvoje varovných symptomů a motivovat zainteresované osoby k hledání odpovídající pomoci. Pokoušíme se o těsnější propojení jednotlivých složek systému prevence, především školy, městského úřadu a relevantních organizací, což by pomohlo usnadnit předpokládané včasné intervence.

Idea programu

Idea programu se opírá o fakt, že efektivní prevence rizikového chování je možná pouze při souběžném působení nejen na dospívající děti a mládež, ale také na jejich širší vztahové okolí. Právě ve významných vztazích se formuje dospívající osobnost, případné frustrace v těchto vztazích získané pak volají po hledání kompenzace, která má mnohdy destruktivní formu. Kromě přímé práce s dětmi, zaměřené na posilování pozitivních postojů a zvládání problémových situací, tak program usiluje o co nejširší zapojení jejich rodičů a pedagogů, s cílem korigovat možné nevyhovující výchovné styly a přispět ke změně klimatu rodiny i školy..

Aktuality

Oddechové programy pro děti 9- 13 let on-line

PROSPE se rozhodlo reagovat na tíživou situaci – sociální izolaci dětí. Nabízíme dětem 9-13 let tzv. oddechové programy on-line přes platformu zoom.

Cílem těchto programů je snížit sociální izolaci dětí.

Program, který vedou dva vyškolení kolegové z PROSPE, je zaměřen na hraní si, povídání o tom, co děti zajímá, čím žijí. Díky programu děti mohou poznat nové lidi, odreagovat se při společné aktivitě s druhými, popovídat si.

Přijímáme přihlášky na akreditovaný Kurz:

Jak efektivně realizovat protidrogový program? Práce s filmem Katka na ZŠ a SŠ

V termínu: 6.11. 2020 od 8:00 

Místo konání: Na Strži 1683/40, Praha 4 

Cena:2 400 Kč,-

Přihlášky zasílejte na email: primarka@centrum.cz 

Růstové skupiny pro děti a dospívající

Od září 2019 znovu otevíráme růstovou skupinu pro žáky 1. i 2. stupně a nadále také růstovou skupinu pro studenty středních škol. 

Paralelně s růstovou skupinou nabízíme i skupinu pro rodiče žáků zařazených do růstových skupin. Tato skupina pro rodiče je zaměřena na posílení výchovných kompetencí, sdílení výchovných obtíží a vzájemnou podporu. Skupinu povede Mgr. Kristina Pernicová

Předpokládaný začátek skupinových setkání bude koncem září, počátkem října. Více informací k růstovým skupinám Vám podá Mgr.Michaela Titmanová na tel: 731891334.

Food delivery app

Jan Matyáš Beneš -  UI/UX DesignerTrips and tips app Project background, users and research findings Wisco is a regional food delivery company whose target customer is too busy to prepare a family meal. Typically located in the villages around Prague. Wisco strivesto...

Naši lidé

Poznejte nás

Mgr. Michaela Titmanová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Mgr. Petra Titěrová Raffayová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Mgr. Kristina Pernicová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Mgr. Aneta Müllerová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Dominik Vachuda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Eliška Olachová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Karolína Lísková

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.