PROSPE

Zabýváme se specifickou prevencí zacílenou především na děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

Posláním PROSPE je vytvářet a poskytovat programy školské všeobecné a selektivní primární prevence na školách a v školských zařízeních na území hl. města Prahy či jejího blízkého okolí.

Podílíme se na vzdělávání rodičů i pedagogů v oblasti rizikového chování.

Zprostředkováváme pomoc klientům v tíživé životní situaci.

 

 

Realizuje adaptační výjezdy pro školy na začátku školního roku s nově utvořenými školními kolektivy.