Prospe z. s.

zabýváme se specifickou prevencí
zacílenou především na děti v MŠ,
žáky ZŠ a studenty SŠ

Všeobecná primární prevence

Předcházení různým druhům rizikového chování jako je agrese, užívání návykových látek, šikana, kyberšikana, xenofobie, rasismus a další.

Selektivní primární prevence

Rozvíjet protektivní faktory, které zabraňují rozvoji možného rizikového chování v kolektivu se zvýšenou hrozbou vzniku, resp. rozvoje toho rizikového chování v kolektivu.

Indikovaná primární prevence

Klade si za cíl zastavit již probíhající rizikové chování a vrátit chování jedince či jedinců do stavu společenské normy.

Naše cílové skupiny

  • Předškolní věk (3-6 let)
  • Mladší školní věk (6-12 let)
  • Starší školní věk (12-15 let)
  • Mládež (15-18 let)

Prospe z. s.

Frostova 334/27, 109 00, Praha 10 Petrovice
primarka@centrum.cz