Jsme nezisková organizace poskytující specifickou prevenci školním kolektivům v mateřských, základních a středních školách. Terapeuticky pracujeme s dětmi a jejich rodinami. Vzděláváme pedagogy a lektory primární prevence.

PROSPE vzniklo v roce 2005 v reakci na ukončení činnosti projektu primární prevence zastřešované organizací Drop-In. Vedení projektu i jeho lektoři vnímali pokračování v realizaci preventivních programů jako významné a smysluplné, rozhodli se tedy navázat na probíhající aktivity pod jinou právní formou. Nyní už více jak 15 let spolupracuje se školami na území Hlavního města Prahy a ve Sgtředočeském kraji.

Náš tým tvoří lektoři primární prevence, terapeuti, psychologové a studenti v oborů pomáhajících profesí.

Poskytujeme:

  • Programy všeobecné primární prevence –
  • Programy selektivní primární prevence
  • Programy indikované primární prevence
  • Adaptační kurzy
  • Růstové skupiny pro děti a mládež
  • Individuální terapii pro děti a rodiče
  • Vzdělávací kurzy pro pedagogy a další odborníky
  • Supervizi pro pedagogy

Zaměstnanci

Kurzů a seminářů za námi

Let zkušeností

Jak o tom přemýšlíme…

Idea programu se opírá o fakt, že efektivní prevence rizikového chování je možná pouze při souběžném působení nejen na dospívající děti a mládež, ale také na jejich širší vztahové okolí. Právě ve významných vztazích se formuje dospívající osobnost.
Kromě přímé práce s dětmi, zaměřené na posilování pozitivních postojů a zvládání problémových situací, tak usilujeme o co nejširší zapojení jejich rodičů a pedagogů.
Snažíme se zachytit možné obtíže už v prvních fázích rozvoje varovných symptomů a pokoušíme se o těsnější propojení jednotlivých složek systému prevence (školy, městského úřadu, rodiny a dalších organizací)

Pro školy

Pracujeme s dětmi od nástupu do mateřské školy do ukončení středoškolského vzdělání. Všeobecná prevence převažuje u dětí v MŠ a na prvním stupni ZŠ, se zvyšujícím se věkem se mění v selektivní prevenci a indikovaný program.

Služby vždy respektují specifika dané cílové skupiny a přizpůsobují konkrétní náplň programu vytvořené zakázce a věku účastníků.

Pro pedagogy a další odborníky

Víme, že na učitele jsou často kladeny velké nároky, ale také víme, že při prevenci výskytu rizikových jevů jsou pedagogové nenahraditelní. Proto jsme pro ty, kteří chtějí dále zvyšovat své kompetence připravili řadu vzdělávacích akreditovaných seminářů.

Prospe, z.s. je k provádění vzdělávacích programů akreditováno MŠMT pod č.j. MSMT – 42123/2018-1 ze dne 16.10.2018.

Aktuality

How to Make More Sales

How to Make More Sales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer lacinia. Integer pellentesque quam vel velit.

Welcoming New Members

Welcoming New Members

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer lacinia. Integer pellentesque quam vel velit.

Naši lidé

Poznejte nás

Mgr. Michaela Titmanová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Mgr. Petra Titěrová Raffayová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Mgr. Kristina Pernicová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Mgr. Aneta Müllerová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Dominik Vachuda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Eliška Olachová

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Karolína Lísková

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.