Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

sf

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

hhd

3. Forma

Prezenční

4. Vzdělávací cíl

hddhhd

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel praktického vyučování

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

52311
423
1631
1321

9. Odborný garant

41
45554
54
4554

10. Materiální a technické zabezpečení

45554

11. Způsob vyhodnocení akce

45554
Dle § Vyhlášky 317/2005 Sb.,

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 170 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 10 Kč
Ubytování lektorů 10 Kč
Stravování a doprava lektorů 10 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 10 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 20 Kč

Z toho
Doprava účastníků 10 Kč
Stravování a ubytování účastníků 10 Kč
Náklady na učební texty 20 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 10 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 10 Kč
Režijní náklady 70 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 10 Kč
Ubytování organizátorů 10 Kč
Poštovné, telefony 10 Kč
Doprava a pronájem techniky 10 Kč
Propagace 10 Kč
Ostatní náklady 10 Kč
Odměna organizátorům 10 Kč
Náklady celkem 290 Kč
Poplatek za 1 účastníka 10 Kč

14. Výběr typu osvědčení

sf | benes.io
Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

sf

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

hhd

3. Forma

Prezenční

4. Vzdělávací cíl

hddhhd

5. Hodinová dotace

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitel praktického vyučování

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

52311
423
1631
1321

9. Odborný garant

41
45554
54
4554

10. Materiální a technické zabezpečení

45554

11. Způsob vyhodnocení akce

45554
Dle § Vyhlášky 317/2005 Sb.,

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 170 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 10 Kč
Ubytování lektorů 10 Kč
Stravování a doprava lektorů 10 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 10 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 20 Kč

Z toho
Doprava účastníků 10 Kč
Stravování a ubytování účastníků 10 Kč
Náklady na učební texty 20 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 10 Kč
Rozmnožení textů – počet stran : 10 Kč
Režijní náklady 70 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 10 Kč
Ubytování organizátorů 10 Kč
Poštovné, telefony 10 Kč
Doprava a pronájem techniky 10 Kč
Propagace 10 Kč
Ostatní náklady 10 Kč
Odměna organizátorům 10 Kč
Náklady celkem 290 Kč
Poplatek za 1 účastníka 10 Kč

14. Výběr typu osvědčení