Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

tst2314

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

95

3. Forma

Prezenční

2

4. Vzdělávací cíl

23

5. Hodinová dotace

5

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

665
856
897465
8546

9. Odborný garant

56+
98
56
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:545

10. Materiální a technické zabezpečení

5456

11. Způsob vyhodnocení akce

8465
Dle § 3 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 7 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 1 Kč
Ubytování lektorů 1 Kč
Stravování a doprava lektorů 1 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 1 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 2 Kč

Z toho
Doprava účastníků 1 Kč
Stravování a ubytování účastníků 1 Kč
Náklady na učební texty 2 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 1 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 1 Kč
Režijní náklady 7 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 1 Kč
Ubytování organizátorů 1 Kč
Poštovné, telefony 1 Kč
Doprava a pronájem techniky 1 Kč
Propagace 1 Kč
Ostatní náklady 1 Kč
Odměna organizátorům 1 Kč
Náklady celkem 19 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1 Kč

tst2314 | benes.io
Pořadové číslo:

1. Název vzdělávacího programu

tst2314

§ 1 a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Program je v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. a), dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

95

3. Forma

Prezenční

2

4. Vzdělávací cíl

23

5. Hodinová dotace

5

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ

Maximální počet účastníků:

7. Plánováné místo konání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe

665
856
897465
8546

9. Odborný garant

56+
98
56
Praxe:
Působiště:
Publikační činnost:545

10. Materiální a technické zabezpečení

5456

11. Způsob vyhodnocení akce

8465
Dle § 3 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory 7 Kč

Z toho

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 1 Kč
Ubytování lektorů 1 Kč
Stravování a doprava lektorů 1 Kč
Celkové náklady na zajištění prostor 1 Kč
Ubytování, stravování a doprava účastníků 2 Kč

Z toho
Doprava účastníků 1 Kč
Stravování a ubytování účastníků 1 Kč
Náklady na učební texty 2 Kč
Z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 1 Kč
Rozmnožení textů – počet stran: 1 Kč
Režijní náklady 7 Kč
Z toho Stravné a doprava organizátorů 1 Kč
Ubytování organizátorů 1 Kč
Poštovné, telefony 1 Kč
Doprava a pronájem techniky 1 Kč
Propagace 1 Kč
Ostatní náklady 1 Kč
Odměna organizátorům 1 Kč
Náklady celkem 19 Kč
Poplatek za 1 účastníka 1 Kč