Webové portály

prevence-praha.cz

Pražské centrum primární prevence

drogy-info.cz

Informační portál o ilegálních a legálních drogách
_

reknidrogamne.cz

Portál týkající se návykových látek a poradenství

odrogach.cz

Informační portál primární prevence

sluzbyprevence.mpsv.cz

Informační portál a databáze služeb sociální prevence na MPSV
_

icm.cz

Volnočasové aktivity v Praze
_

drogovaporadna.cz

Drogová poradna o.s. Sananim

prevence-info.cz

Web věnující se primární prevenci z pozice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

icm.cz

Volnočasové aktivity v ČR
_

Organizace zabývající se prevencí
a léčbou závislostí

Praha

Prev-Centrum, o.s.

Centrum primární prevence,
centrum poradenství pro mládež a rodiny
Adresa: Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
Tel.: 242 498 335
e-mail:cpp@prevcentrum.cz

Institut FILIA

Vzdělávání a prevence drogových závislostí
Adresa: Sokolská 26, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 261646
E-mail: filia@telecom.cz

Prospe, o. s.

Specifická primární prevence a sekundární prevence ve školách.
Adresa: Biskupcova 39, Praha 3, 130 00
Tel.: 222 510 783
E-mail: primarka@centrum.cz


Triangl

Středisko pro dítě a rodinu ohrožené zdraví škodlivými návyky.
Městské centrum sociálních služeb a prevence, Praha 9
Adresa: Šromova 861, Praha 9 – Černý Most
tel.: 731 063 413, 731 056 735
e-mail: triangl@mcssp.cz

Drop In, o.p.s.

Komplexní prevence a péče o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky
Vedoucí lékař – MUDr. Jiří Presl,
Vedoucí psycholog a supervizor –  PhDr. Ivan Douda
Kubelkova 27, Praha 3, 130 00
Tel.: 296330952, 602 317 174, 602 317 173
Email: street@dropin.cz

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Adresa: Pernerova 8, 186 00 Praha 8
Tel. / Fax: 222 322 624
E-mail: poradna@kppp.cz

ProPrev, o.s.

Prevence sociálně nežádoucích jevů
Adresa: ZŠ Táborská 45/421, Praha 4
tel.: 774292177, 775572717, 774292166
e-mail: proprev@centrum.cz

Proxima sociale, o.s.

oradna, prevence, krizová pomoc, nízkoprahový klub
Adresa: Malenická 1784/4, 149 00 Praha 11;
Rakovského 3138, 143 00 Praha 12
Tel.: 241 770 232, 241 770 232
Email: office@proximasociale.cz

Život bez závislosti, o.s.

Poradna, prevence, školení, časopis Prevence
Adresa: K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5
Tel.: 602 255 508
E-mail: h.vrbkova@seznam.cz h.vrbkova@zivot-bez-zavislosti.cz

Sananim, o.s.

Prevence, péče a léčba závislostí na nealkoholových drogách.
Statutární zástupce – PaedDr.Martina Richterová-Těmínová
Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13, 158 00
Tel.: 284 822 872
e-mail: office@sananim.cz

Střední Čechy

Semiramis, o.s.

Primární prevence, kontaktní centru, terénní programy
Adresa: Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk
Tel.: +420 606 936 212
E-mail: info@os-semiramis.cz

Kontaktní centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav.
Tel.: 606365338
Email: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

Kontaktní centrum Nymburk
Adresa: Velké Valy 995, 28802 Nymburk .
Tel.:   +420325514424
E-mail k-centrum@os-semiramis.cz

Centrum terénních programů
Adresa: Ptácká 162, 29301   Mladá Boleslav
Tel.:+420728245196
E-mail streetwork@os-semiramis.cz

Prostor, o.s.

Programy primární prevence, kontaktní centrum
Adresa: Kutnohorská 17, 28002   Kolín
Tel.:  321 715 004
E-mail info@os-prostor.cz

K-Centrum Benešov

Adresa: Máchova 400, Benešov 25601.
Tel: 317 728 855
Email: Slamova@magdalena-ops.cz

Magdaléna, o.p.s.

Adresa:Včelník 1070, 252 10 Černošice
Tel.:318599124
E-mail info@magdalena-ops.cz;
nevsimal@magdalena-ops.cz

Centrum drogové prevence a krizové pomoci (Magistrát města Kladna)

Adresa: Kročehlavská 49, Kladno
Tel.: 312 682 177
E-mail: protidrogova.prevence@mestokladno.cz

Šance o.s.

Terénní programy
Adresa: Ctiborova 3091, Kladno
Tel: 603 273 142

Zařízení sociální intervence terapeutické komunity,
ambulantní léčba, psychoterapeutické programy pro osoby
závislé na návykových látkách a osoby blízké.

Adresa: Generála Eliáše 483, 272 03 Kladno –Dubí

Tel: 312 285 074

Karlovarský kraj

KOTEC, o.s.

Středisko primární prevence
Adresa: Karlova 17, 352 01 Aš
Tel.: 608 656 550
E-mail: prevcentrum@kotec.cz

K-centrum
Adresa: K. H. Borovského 1177, 347 01 Tachov
E-mail: tachov@kotec.cz

Prev-centrum Cheb

Adresa: Kamenná 5, 35002  Cheb
Tel.:+420 739 570 101
E-mail prevcentrum@kotec.cz

K-centrum Cheb

Adresa: Kostelní náměstí15, 350 02 Cheb
Tel.:608 656 542
E-mailcheb@kotec.cz

K-centrum Sokolov

Adresa: Marie Majerové 1764, 356 01 Sokolov
Tel.:352 669 926
E-mailsokolov@kotec.cz

Ústecký kraj

Světlo, o.s.

Centrum prevence
Adresa: Jana Švermy 824, Kadaň
Tel.: 725758588
E-mail: prevence@os-svetlo.net

K-centrum Chomutov
Hálkova 224, 430 01 Chomutov
Tel.:474 65 20 30
E-mail: kcchomutov@os-svetlo.net

K-centrum Kadaň

Adresa:Klášterecká 1720, 432 01 Kadaň
Tel.:474 33 53 47
E-mailos.svetlo@seznam.cz

K-centrum Most

Adresa: Jilemnického 1929, 434 01 Most
Tel.:+420 476 102 288, +420 602 219 372
E-mail vedouci.kcm@mostknadeji.cz

Terénní program Rumburk, Varnsdorf

Adresa: tř. 9. května 1127/25, 408 01   Rumburk
Tel.:412 331 017, 606 553 658, 728 813 392
E-mail kc-rumburk@whitelight1.cz

Kontaktní centrum Litoměřice

Adresa: Lidická 57, 410 02  Litoměřice
Tel.:416 737 182
E-mail info@kclitomerice.cz

WHITE LIGHT I, o.s.

Služby primární, sekundární a terciární prevence užívání omamných a psychotropních látek.
Adresa: Drážďanská 106, Ústí nad Labem , 400 07
Tel.: +420 475 531 178, +420 602 188 113
Email:  os@wl1.cz

Kontaktní a poradenské centrum Rumburk
Adresa: tř. 9. května 1127/25, 408 01 Rumburk
Tel.:412 331 017, 602 195 104
E-mail kc-rumburk@whitelight1.cz

Nika, o.s.

Život bez závislostí
Adresa: A.Jiráska 1887, 434 01 Most
Tel: 411 130 119, 777 576 590, 724 111 984
E-mail: nika_os@centrum.cz

Kontaktní centrum a terénní program Žatec

dresa: Chelčického nám. 202, 43801   Žatec
Tel.:415710514, 776238694, 608273794/6
E-mailkc.zatec@tiscali.cz

DRUG – OUT, o.s.

Adresa: Velká Hradební 13/47, 4000 01   Ústí nad Labem
Tel.:475 210 626
E-mail drugout@mbox.vol.cz

Liberecký kraj

KROK, o.s.

Pomoc závislým lidem, jejich rodinám. Ochrana před rizikovým chováním.
Adresa: Komenského 2124,  697 01 Kyjov

Dům Naděje Jablonec nad Nisou

Adresa: Podhorská 57, 466 01
Jablonec nad Nisou
Tel.:483 317 120
E-mail jablonec@nadeje.cz

K-centrum Česká Lípa

Adresa: Hálkova 1794, 470 01   Česká Lípa
Tel.:487 831 545
E-mail k-centrum.cl@worldonline.cz

Plzeňský kraj

CPPT, o.p.s.

Centrum protidrogové prevence a terapie
Adresa: Havířská 11, 301 00   Plzeň
Tel.:377 421 034
E-mail info@kcentrum.cz

Centrum SOS Archa

Adresa: Prokopova 17, 30135, Plzeň
Tel.:377223221
E-mail archa.plzen@diakoniecce.cz

Teen Challenge Plzeň

Adresa: Husova 1717/14, 301 24   Plzeň
Tel.:377 235 526
E-mail office@teenchallengeplzen.cz

K-centrum Tachov

Adresa: K.H.Borovského 1170, 347 01   Tachov
Tel.:+420 608 656 537
E-mailtachov@kotec.cz

Královehradecký kraj

Laxus, o.s.

Adresa: Okružní 699, 500 03   Hradec Králové
Tel.:  495 715 404
E-mail laxus@laxus.cz

RIAPS Trutnov

Adresa: Náchodská 359, 541 01   Trutnov
Tel.:499 814 890
E-mail riaps@seznam.cz

Dům Matky Terezy

Adresa: U Mostku 471, 50341   Hradec Králové
Tel.:495 218 934
E-mailad@hk.charita.cz

Diakonie Broumov

Adresa: Husova 319, 550 01   Broumov
Tel.:491 524 342
E-maildiakonie@diakoniebroumov.org

Pardubický kraj

Laxus, o.s.

Adresa: Okružní 699, 500 03   Hradec Králové
Tel.:  495 715 404
E-mail laxus@laxus.cz

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Adresa: Štěpánkova 108, 53701   Chrudim
Tel.:469623083
E-mail pestalozzi@pestalozzi.cz

SPEKTRUM

Centrum primární prevence a drogových služeb
Adresa: náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 027
E-mail: spektrum.prevence@kolping.cz

Jihočeský kraj

Laxus, o.s.

Adresa: Okružní 699, 500 03   Hradec Králové
Tel.:  495 715 404
E-mail laxus@laxus.cz

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Adresa: Štěpánkova 108, 53701   Chrudim
Tel.:469623083
E-mail pestalozzi@pestalozzi.cz

SPEKTRUM

Centrum primární prevence a drogových služeb
Adresa: náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 027
E-mail: spektrum.prevence@kolping.cz